Ruteendring i Vestfold fra 10. desember

Fra 10. desember gjennomføres det en ruteendring i Vestfold. På grunn av endrede togtider fra NSB gjøres det flere endringer på rutene i Tønsberg, Horten og Holmestrand. I tillegg gjøres det noen mindre endringer i Sandefjord og Larvik som ikke er knyttet til endrede togtider.

Nye rutetabeller kan lastes ned fra link nederst på denne siden. Følgende endringer gjennomføres fra 10. desember 2012:

Tønsberg:
På grunn av nye togtider fra NSB blir det en del endringer på rutene i Tønsbergområdet:

·         Rute 02 Holmestrand-Horten-Tønsberg-Borgheim-Tenvik/Sandøsund – tilpassing til nye togtider i Holmestrand (og noen morgenavganger i Tønsberg).

       Rute 021 Holmestrand-Skoppum-Tønsberg – justering av tider på første avgang tur/retur.

·         Rute 022 Verdens Ende-Tjøme-Sundene – justering for å tilpasse ruta til rute 02.

·         Rute 023 Horten-Tønsberg – tilpassing til rute 02.

·         Rute 109 Husøy-Tønsberg – justering av første avgang om morgenen.

·         Rute 111 Husvik – justering av de første avgangene om morgenen.

·         Rute 113 Eik-Tønsberg-Torød – justering av de første avgangene om morgenen.

·         Rute 116 Borgheim-Tønsberg-Skallevold – justeringa av de første avgangene om morgenen.

·         Rute 129 Vestre Skjee–Tønsberg – justering av første avgang fra Tønsberg (09:20) – ikke på grunn av nye togtider.

·         Rute 130 Stokke–Tønsberg – justering av første avganger fra Stokke til Tønsberg.

·         Rute 222 Larvik-Sandefjord-Tønsberg – justering av første avgang fra Sandefjord til Tønsberg (5 minutter tidligere) – ikke på grunn av nye togtider.

Sande/Svelvik – Drammen:
På grunn av nye togtider fra NSB blir det en del endringer i tabell 91-97:

·         Rute 91 Sande-Svelvik-Drammen - tilpassinger til nye togtider i Sande.

·         Rute 92 Svelvik-Mariås – tilpasninger som følge av endringer i rute 91.

·         Rute 93 Lokalrute i Sande – uendret.

·         Rute 94 Holmestrand-Sande – noen justeringer om morgenen –uavhengig av togendringen.

·         Rute 96 Sande-Drammen – endring som følge av endring i rute 91.

·         Rute 97 Skoger-Sjølshagen-Sande – uendret.

Holmestrand/Hof:
På grunn av nye togtider fra NSB blir det en del endringer i tabell 42-48:

·         Rute 02 Holmestrand-Horten-Tønsberg-Borgheim-Tenvik/Sandøsund – tilpassing til nye togtider i Holmestrand.

·         Rute 021 Holmestrand-Skoppum-Tønsberg – justering av tider på første avgang tur/retur.

·         Rute 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand – tilpassing til nye togtider i Holmestrand.

·         Rute 43 Eidsfoss-Hof – justeringer som følge av endring i rute 42.

·         Rute 44 (Hvittingfoss)-Mossåsen-Hof – mindre justeringer.

·         Rute 45 Gullhaug-Kleiverud-Holmestrand – tilpassing til nye togtider i Holmestrand.

·         Rute 47 Holmestrand-Våle – uendret.

·         Rute 48 Gullhaug Ring – justering i første avgang.

Horten:
På grunn av nye togtider fra NSB blir det en del endringer i tabell 70-74:

·         Rute 02 Holmestrand-Horten-Tønsberg-Borgheim-Tenvik/Sandøsund – tilpassing til nye togtider i Holmestrand.

·         Rute 023 Horten-Tønsberg – tilpassing til rute 02.

·         Rute 70 Skoppum-Horten – tilpassinger til nye togtider på Skoppum.

·         Rute 71 Holtandalen – justering av rutetider som følge av endring i rute 70.

·         Rute 72 Steinsnes – justering av rutetider og reduksjon med en avgang.

·         Rute 73 Åsen – justeringa av rutetider.

·         Rute 74 Horten-Våle – uendret.

Sandefjord:
Det blir en liten justering i tabell 01 – 222 fra 10.desember:

·         Rute 222 Larvik-Sandefjord-Tønsberg – justering av første avgang fra Sandefjord til Tønsberg (5 minutter tidligere).

Larvik:
Det blir noen mindre endringer på noen ruter i Larviksområdet fra 10.desember:

·         Rute 01 Stavern-Larvik – Første avgang fra Stavern til Larvik justeres. Likeledes søndagsavganger fra Larvik til Stavern (Kysthospitalet).

·         Rute 207 Kjose-Larvik – Avgang kl 15:45 fra Larvik kjøres om Vassvik (som øvrige avganger).

·         Rute 208 Hagalia-Nordbyen-Thor Heyerdahl vgs-Larvik-Veldre – justeringa av tider.

Last ned tabeller:

Rute 01: Horten -- Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik
Rute 02: Holmestrand - Horten - Tønsberg - Tjøme (Tenvik)
Rute 42 - 48: Holmestrand - Hof
Rute 70 - 74: Lokalruter i Horten
Rute 91 - 97: Sande - Svelvik - Drammen
Rute 100 - 118: Lokalruter i Tønsberg
Rute 113: Eik - Tønsberg - Torød
Rute 116: Skallevold - Tønsberg - Kaldnes - Borgheim
Rute 129 - 130: Stokke - Tønsberg
Rute 207 - 214: Lokalruter Larvik 
 


 

 

 

Les mer: Nyheter
 

VKT AS  |  Jens Müllersgate 3 , Postboks 8 Sentrum, 3101 Tønsberg  |  Telefon 33 30 01 00   |  E-post: firmapost@vkt.no
           

Logg inn

Small width layoutMedium width layoutMaximum width layoutMaximum textMedium textSmall textBack Top!