Ruteendring i Grenland fra 1. januar 2013

Rutetilbudet i Grenland justeres noe fra nyttår etter tilbakemeldinger fra publikum på den store omleggingen
av rutetilbudet i august. Endringen innebærer i hovedsak flere avganger og justeringer av trase på noen av pendelbussene, samt bedre nattilbud.

Endringen fra nyttår innebærer at P5 kjører via Statens hus og Skien
stasjon, mens P6 ikke lenger kjører via Varpet og får ny endestasjon på
Limi i nord. For folk som bor på Strømdal, Gulset og Herre innebærer
endringene gode nyheter. Det blir nemlig flere avganger på P7, mens P8
er forlenget fra Coheplassen til Herre på noen avganger på hverdager.

På grunn av svært få reisende på lørdager på P8 tas dessverre dette tilbudet bort fra nyttår. Nattilbudet blir styrket på M1 og på strekningen Porsgrunn- Stridsklev – Eidanger - Porsgrunn. I tillegg gjøres det noen mindre justeringer av rutetidene på metrobussene.

- Hensikten med justeringene fra nyttår er å skape et enda bedre tilbud til innbyggerne i Grenland slik at flere velger å bruke buss, forteller Øyvind Hanssen, avdelingsleder i Nettbuss Sør, avdeling Grenland.

Justeringene resultat av tilbakemeldinger
For politikerne i Grenland er det et viktig mål å øke kollektivandelen i regionen og utnytte kollektivmidlene på en best mulig måte. I august i fjor ble det derfor gjort en større omlegging av busstilbudet i Grenland. Denne var basert på en grundig gjennomgang av hvor godt rutetilbudet var skreddersydd i forhold til hvor det bor flest folk og hvor de reiser. Målet med omlegging var å tilrettelegge tilbudet enda bedre i områder der det er potensial for at flest mulig skal bruke buss. Hovedendringene omfattet justering av traséer slik at reiseruten skulle bli forutsigbar, mer direkte og gi kortere reisetid for kunden.

På flere av metrobussene ble avganger hvert 15. minutt utvidet til perioden mellom klokken 06-18. Tilbakemeldingene fra kundene på omleggingen i august var i all hovedsak positive, og økningen i antall reiser i Grenland på nærmere 10% i 2012 bekrefter at endringene er godt mottatt. Men det kom også en del negative reaksjoner fra folk i områder som fikk et dårligere busstilbud.

- Alle ønsker fra publikum har vi ikke ressurser til å oppfylle, men det er viktig for oss å være lydhøre og forsøke å skape et best mulig tilbud til flest mulig. Rutejusteringene fra nyttår er et resultat av den evalueringen vi har gjort etter omleggingen i fjor, og nå håper vi at vi har imøtekommet kundenes ønsker om et best mulig tilbud på en tilfredsstillende måte, sier Hanssen.

Klikk her for å laste ned rutehefte for 2013.

Les mer: Nyheter
 

VKT AS  |  Jens Müllersgate 3 , Postboks 8 Sentrum, 3101 Tønsberg  |  Telefon 33 30 01 00   |  E-post: firmapost@vkt.no
           

Logg inn

Small width layoutMedium width layoutMaximum width layoutMaximum textMedium textSmall textBack Top!