Ingen prisøkning på Vestfoldkort

Det blir ingen takstøkning på Vestfoldkort (periodekort) fra 1. januar. Prisene på enkeltbillett i Vestfold øker med 1 krone for voksne i alle takstsoner mens takstene for barn og honnør øker med 1 krone i takstsone 1 og 3.

Takstene på Vestfoldkortene økes ikke fra 1. januar. Taksten på lokalkortet (reiser innenfor en sone) øker imidlertid fra 620 til 630 kroner. For øvrige produkter som 24-timersbillett og barnehagebilletten blir det ingen endring i prisene i 2013.
 
Enkeltbillett voksen øker med 1 krone i alle takstsprang. Ny minstetakst voksen i Vestfold blir 31 kroner fra 1. januar. For enkeltbillett barn og honnør økes takstene med 1 krone i takstsone 1 og 3. Øvrige takster endres ikke.

Telemark:
Periodekort voksen øker med 10 kroner fra 690 til 700 kroner for takstgruppe 1 til 3. For reiser over 4 soner øker prisen til 1250 kroner. For øvrige periodeprodukter i Telemark blir det ingen prisøkning.

Fra 1. januar reduseres prisen på Periodekort Barn fra 370 til 300 kroner i Grenland. Det jobbes for å få til en tilsvarende reduksjon for resten av Telemark så snart som mulig.

Prisen på enkeltbillett voksen øker med 1 krone i alle takstsprang. Minstetakst voksen blir fra 1. januar 32 kroner. For barn og honnør økes prisene også med 1 krone.

 

Les mer: Nyheter
 

VKT AS  |  Jens Müllersgate 3 , Postboks 8 Sentrum, 3101 Tønsberg  |  Telefon 33 30 01 00   |  E-post: firmapost@vkt.no
           

Logg inn

Small width layoutMedium width layoutMaximum width layoutMaximum textMedium textSmall textBack Top!