Enkeltbilletter


For de som ikke bruker bussen så ofte kan enkeltbilletter være et godt alternativ.

Nyhet! Du kan nå kjøpe enkeltbilletter på vår App VKT mobilbillett. Mer info finner du her

Prisen på enkeltbilletter er avhengig av hvor lang reisen er, men er aldri høyere enn 4 takstsoner. På enkeltbilletter gis det honnør- og barnerabatt ved forevisning av gyldig legitimasjon.
Dersom det er nødvendig å bytte buss underveis er det fri overgang innen 45 minutter i ankomstsonen. 

24-timersbillett
Dagsbilletten er gyldig i 24 timer fra førstegangs bruk. Kan benyttes ubegrenset i hele Vestfold for kun kr. 70,-. Ikke gyldig på natt- og ekspressbusser.

Grupperabatt
Dersom minimum 3 personer reiser sammen gis det en grupperabatt på 33 % på voksen enkeltbillett. Det gis ikke rabatt på barn- og honnørbilletter, men disse teller med i gruppen. Ved kjøp av gruppebillett skal reisen betales samlet for hele gruppen. 

Barnehagerabatt
I perioden mellom kl. 09:00 og 13:30 på hverdager reiser barn og ansatte i barnehager for kun kr. 5,- pr person i hele Vestfold. Dersom gruppen er på over 12 personer kan det være fornuftig å fordele seg over flere avganger. Det gis ingen plassgaranti på barnehagebilletten. 


Priser for enkeltbilletter fra 2015

Barnetakst betales fra og med fylte 4 år inntil fylte 16 år. Fra og med fylte 16 år betales voksen takst.

Takst Voksen Barn Honnør
1 33 17 17
2 39 20 20
3 45 23 23
4 50 25 25