Enkeltbilletter


For de som ikke bruker bussen så ofte kan enkeltbilletter være et godt alternativ.

Nyhet! Nå kan du kjøpe både enkeltbilletter og 24-timers billett på vår App VKT mobilbillett. Mer info finner du her

Prisen på enkeltbilletter er avhengig av hvor lang reisen er, men er aldri høyere enn 4 takstsoner. På enkeltbilletter gis det honnør- og barnerabatt ved forevisning av gyldig legitimasjon.
Dersom det er nødvendig å bytte buss underveis er det fri overgang innen 45 minutter i ankomstsonen. 

24-timersbillett
Dagsbilletten er gyldig i 24 timer fra førstegangs bruk. Kan benyttes ubegrenset i hele Vestfold for kun kr. 70,-. Ikke gyldig på natt- og ekspressbusser.

Grupperabatt
Dersom minimum 3 personer reiser sammen gis det en grupperabatt på 33 % på voksen enkeltbillett. Det gis ikke rabatt på barn- og honnørbilletter, men disse teller med i gruppen. Ved kjøp av gruppebillett skal reisen betales samlet for hele gruppen. 

Viktorbillett barnehager
Barn og ansatte i barnehager som reiser sammen kan i perioden fra kl. 09:00 til kl. 13:30 på hverdager reise for kun kr. 5,- pr person i hele Vestfold. Her tas det betaling av barn under 4 år i følge med barnehageansatte. Det gis ikke plassgaranti. Tilbudet gjelder pr. tur og gjelder ikke overgang. Mer info her

Viktorbillett barneskoler
Barn og ansatte i barneskoler som reiser sammen kan i perioden fra kl. 09:00 til kl. 13:30 på hverdager reise for kun kr. 5,- pr person i hele Vestfold. Tilbudet gjelder ikke SFO. Det gis ikke plassgaranti. Tilbudet gjelder pr. tur og gjelder ikke overgang. Mer info her


Priser for enkeltbilletter fra 2015

Barnetakst betales fra og med fylte 4 år inntil fylte 16 år. Fra og med fylte 16 år betales voksen takst.

Takst Voksen Barn Honnør
1 33 17 17
2 39 20 20
3 45 23 23
4 50 25 25