Enkeltbilletter


For de som ikke bruker bussen så ofte kan enkeltbilletter være et godt alternativ.

Nyhet! Nå kan du kjøpe både enkeltbilletter og 24-timers billett på vår App VKT mobilbillett. Mer info finner du her

Prisen på enkeltbilletter er avhengig av hvor lang reisen er, men er aldri høyere enn 4 takstsoner. På enkeltbilletter gis det honnør- og barnerabatt ved forevisning av gyldig legitimasjon.
Dersom det er nødvendig å bytte buss underveis er det fri overgang innen 45 minutter i ankomstsonen. 

24-timersbillett
Dagsbilletten er gyldig i 24 timer fra førstegangs bruk. Kan benyttes ubegrenset i hele Vestfold for kun kr. 70,-. Ikke gyldig på natt- og ekspressbusser.

Grupperabatt
Dersom minimum 3 personer reiser sammen gis det en grupperabatt på 33 % på voksen enkeltbillett. Det gis ikke rabatt på barn- og honnørbilletter, men disse teller med i gruppen. Ved kjøp av gruppebillett skal reisen betales samlet for hele gruppen. 

Barnehagerabatt
I perioden mellom kl. 09:00 og 13:30 på hverdager reiser barn og ansatte i barnehager for kun kr. 5,- pr person i hele Vestfold. Dersom gruppen er på over 12 personer kan det være fornuftig å fordele seg over flere avganger. Det gis ingen plassgaranti på barnehagebilletten. 


Priser for enkeltbilletter fra 2015

Barnetakst betales fra og med fylte 4 år inntil fylte 16 år. Fra og med fylte 16 år betales voksen takst.

Takst Voksen Barn Honnør
1 33 17 17
2 39 20 20
3 45 23 23
4 50 25 25