Vestfoldkortet - fri bruk, fast pris

Med Vestfoldkortet kan du reise ubegrenset i hele Vestfold for en fast pris pr måned. Du slipper å tenke på soner og overganger.

Vestfoldkortet kan kjøpes av alle og har en alderstilpasset pris. Vestfoldkortet aktiveres ved førstegangs bruk slik at du ikke behøver å bestemme deg for startdato når du fyller opp kortet. Vestfoldkortet kjøpes første gang på våre salgskontor og kan senere fylles opp på bussen eller ved salgskontorene. Det tas et gebyr på 50 kroner ved førstegangs utstedelse.

 

Vestfoldkort Barn
Gyldig for barn mellom 4 og 15 år. Kan benyttes ubegrenset i hele Vestfold for en fast pris. Gyldighetsperiode 30 dager. Ikke gyldig på natt- og ekspressbusser.

Vestfoldkort Ungdom
Gyldig for ungdom mellom 16 og 19 år. Kan benyttes ubegrenset i hele Vestfold for en fast pris. Gyldighetsperiode  30 dager. Ikke gyldig på natt- og ekspressbusser.

Vestfoldkort UngVoksen
Gyldig for unge voksne mellom 20 og 29 år. Kan benyttes ubegrenset i hele Vestfold for en fast pris.  Gyldighetsperiode 30 dager. Ikke gyldig på natt- og ekspressbusser. Kan også benyttes av studenter over 30 år med gyldig studenbevis.

Vestfoldkort Voksen
Gyldig for voksne mellom 30 og 59 år. Kan benyttes ubegrenset i hele Vestfold for en fast pris. Gyldighetsperiode  30, 14 eller 7 dager. Ikke gyldig på natt- og ekspressbusser. For kunder som kun reiser innenfor en takstsone kan vi tilby et lokalkort.

Vestfoldkort GodtVoksen
Gyldig for godt voksne mellom 60 og 66 år. Kan benyttes ubegrenset i hele Vestfold for en fast pris. Gyldighetsperiode  30 dager. Ikke gyldig på natt- og ekspressbusser.

Vestfoldkort Honnør
Gyldig for alle over 67 år eller og kunder som har krav på honnørrabatt. Kan benyttes ubegrenset i hele Vestfold for en fast pris.  Gyldighetsperiode  30 dager. Ikke gyldig på natt- og ekspressbusser. Husk å vise legitimasjon uoppfordret.


Priser Vestfoldkort 2014:

Produkt 180 dager 30 dager 14 dager 7 dager
Vestfoldkort Barn (4- 15 år) 1.350,- * 270,-    
Vestfolkort Ungdom (16 - 19 år) 1.350,- * 270,-    
Vestfoldkort UngVoksen (20 - 29 år) 1.950,- * 390,-    
Vestfoldkort Voksen (30 - 59 år) 3.550,- * 710,- 410,- 210,-
Vestfoldkort GodtVoksen (60 - 66 år) 2.550,- * 510,-    
Vestfoldkort Honnør (67 +) 1.600,- * 320,-    
Lokalkort Voksen (kun en sone)   650,- 350,-  

* - 180 dagers kort selges kun i vår nettbutikk og på våre salgskontor. Du betaler kun for 150 dager, men kortet er gyldig i 180 dager. Klikk her for å komme til nettbutikken.