Om oss

VKT er ansvarlig for kollektivtilbudet i Telemark og Vestfold.

Selskapet skal betjene en region på 16 400 km2 som omfatter 32 kommuner og om lag 390 000 innbyggere. Om lag 350 busser kjører 17 millioner rutekilometer pr år, i tillegg kommer ekspressbussene som kjører om lag 4 millioner rutekilometer årlig.

Det foretas ca 16 millioner reiser årlig med det lokale buss-, tog- og ferjetilbudet i regionen.

VKT skal gi regionens innbyggere et best mulig kollektivtilbud.