Ansatte

Ansatte og styremedlemmer i Vestviken Kollektivtrafikk AS

Ledergruppen

Erik Gundersen Administrerende direktør
StillingAdministrerende direktør
Telefon33 30 01 10
Mobil95 13 88 47
E-posterik.gundersen@vkt.no
Trond Myhre Markedsdirektør
StillingMarkedsdirektør
Telefon33 30 01 13
Mobil93 23 94 00
E-posttrond.myhre@vkt.no
Bjørn Aasebø IT sjef
StillingIT sjef
Telefon33 30 01 16
Mobil90 58 78 48
E-postbjoern.aaseboe@vkt.no
Wenche Fougner Driftsleder - Telemark
StillingDriftsleder - Telemark
Telefon33 30 01 35
Mobil91 63 81 06
E-postwenche.fougner@vkt.no
Tone Klausen Borge Økonomisjef
StillingØkonomisjef
Telefon33 30 01 27
Mobil91 75 43 15
E-posttonek@vkt.no
Lars Sandnes Driftsleder Vestfold
StillingDriftsleder Vestfold
Telefon33 30 01 12
Mobil90 01 80 96
E-postlars.sandnes@vkt.no

Økonomi og regnskap

Tone Klausen Borge Økonomisjef
StillingØkonomisjef
Telefon33 30 01 27
Mobil91 75 43 15
E-posttonek@vkt.no
Heidi Ulfsten Regnskapssjef
StillingRegnskapssjef
Telefon33 30 01 17
Mobil98 06 55 55
E-postheidiu@vkt.no
Lise F. Grønlid Regnskapsmedarbeider
StillingRegnskapsmedarbeider
Telefon33 30 01 69
Mobil97 13 18 61
E-postlise.groenlid@vkt.no

Marked

Trond Myhre Markedsdirektør
StillingMarkedsdirektør
Telefon33 30 01 13
Mobil93 23 94 00
E-posttrond.myhre@vkt.no
Anita Berg Leder Tønsberg Rutebilstasjon
StillingLeder Tønsberg Rutebilstasjon
Telefon33 30 01 05
Mobil98 26 01 51
E-postanita.berg@vkt.no
Christel Reinertsen Markedskonsulent
StillingMarkedskonsulent
Telefon33 30 01 23
Mobil45 22 80 44
E-postchristelr@vkt.no
Inger Dalen Kundekonsulent
StillingKundekonsulent
Telefon33 30 01 06
Mobil
E-postinger.dalen@vkt.no
Therese Karinen Kundekonsulent
StillingKundekonsulent
Telefon33 30 01 04
Mobil
E-posttherese.jensen@vkt.no
Wenche Kadziolka Kundekonsulent
StillingKundekonsulent
Telefon33 30 01 03
Mobil
E-postwenche.kadziolka@vkt.no
Reidun Skaug Kundekonsulent
StillingKundekonsulent
Telefon33 30 01 04
Mobil
E-postreidun.skaug@vkt.no
Ella Haugen Kundekonsulent
StillingKundekonsulent
Telefon33 30 01 04
Mobil
E-postella.haugen@vkt.no

IKT

Bjørn Aasebø IT sjef
StillingIT sjef
Telefon33 30 01 16
Mobil90 58 78 48
E-postbjoern.aaseboe@vkt.no
Stig Antonsen Serviceansvarlig IKT
StillingServiceansvarlig IKT
Telefon33 30 01 19
Mobil41 61 00 87
E-poststig.antonsen@vkt.no
Tore Hoel Kvalitetskontrollør
StillingKvalitetskontrollør
Telefon33 30 01 25
Mobil47 93 38 80
E-posttoreh@vkt.no
Kristin Fredriksen IT konsulent
StillingIT konsulent
Telefon33 30 01 24
Mobil91 74 52 45
E-postkristinf@vkt.no

Drift Vestfold

Lars Sandnes Driftsleder Vestfold
StillingDriftsleder Vestfold
Telefon33 30 01 12
Mobil90 01 80 96
E-postlars.sandnes@vkt.no
Jan-Erik Olaussen Kvalitetskoordinator
StillingKvalitetskoordinator
Telefon33 30 01 22
Mobil98 06 33 33
E-postjan-erik.olaussen@vkt.no
Jan-Ole Takset Driftskonsulent
StillingDriftskonsulent
Telefon33 30 01 14
Mobil98 80 06 00
E-postjanole.takset@vkt.no
Arne Naas Transportkoordinator
StillingTransportkoordinator
Telefon33 30 01 26
Mobil92 22 26 62
E-postarne.naas@vkt.no
Eivind Jacobsen Transportkonsulent - skoleskyss
StillingTransportkonsulent - skoleskyss
Telefon33 30 01 21
Mobil98 06 22 22
E-posteivind.jacobsen@vkt.no
Tove Kværne Transportkonsulent - skoleskyss
StillingTransportkonsulent - skoleskyss
Telefon33 30 01 20
Mobil93 21 96 69
E-posttove.kvaerne@vkt.no
Jan Einar Hvitstein Transportkonsulent - skoleskyss
StillingTransportkonsulent - skoleskyss
Telefon33 30 01 28
Mobil950 90 244
E-postjeh@vkt.no

Drift Telemark

Wenche Fougner Driftsleder - Telemark
StillingDriftsleder - Telemark
Telefon33 30 01 35
Mobil91 63 81 06
E-postwenche.fougner@vkt.no
Tore Felland Storhaug Driftskonsulent
StillingDriftskonsulent
Telefon33 30 01 34
Mobil47 41 54 82
E-posttfs@vkt.no
Per Morten Norborg Driftskonsulent
StillingDriftskonsulent
Telefon33 30 01 36
Mobil97 51 06 05
E-postper.morten.norborg@vkt.no
Per-Kåre Sortevik Driftskonsulent
StillingDriftskonsulent
Telefon33 30 01 37
Mobil99 31 25 25
E-postperks@vkt.no
Hilde Løvmo Transportkonsulent - skoleskyss
StillingTransportkonsulent - skoleskyss
Telefon33 30 01 38
Mobil
E-posthilde.loevmo@vkt.no
Helga U. Skullestad Transportkonsulent skoleskyss
StillingTransportkonsulent skoleskyss
Telefon33 30 01 39
Mobil41 92 02 29
E-posthelga.skullestad@vkt.no
Anders Aasbø Rådgiver
StillingRådgiver
Telefon33 30 01 18
Mobil90 86 76 00
E-postanders.aasboe@vkt.no

Styret

Bjørn Myhre Styreleder
StillingStyreleder
Telefon
Mobil90 85 49 64
E-postbm@pu.no
Irene Øyangen Styremedlem
StillingStyremedlem
Telefon
Mobil91 76 78 87
E-postirene.oyangen@husbanken.no
Nils Peter Undebakke Styremedlem
StillingStyremedlem
Telefon
Mobil90 55 12 42
E-postnils-peter.undebakke@bfk.no
Halvor Ringhus Styremedlem
StillingStyremedlem
Telefon
Mobil95 84 53 63
E-posthalring@online.no
Trond Johansen Styremedlem
StillingStyremedlem
Telefon
Mobil90 99 80 95
E-posttrond.johansen@bfk.no
Jan Einar Hvitstein Ansatterepresentant
StillingAnsatterepresentant
Telefon
Mobil95 09 02 44
E-postjanhvi@vkt.no
Veslemøy Wåle Styremedlem
StillingStyremedlem
Telefon
Mobil
E-postveslemoey_waale@hotmail.com