Presseinformasjon

Kontaktpersoner for presse og media i Vestviken Kollektivtrafikk AS er Markedsdirektør Trond Myhre (932 39 400) og Administrerende direktør Erik Gundersen (951 38 847).

Øvrige kontaktpersoner er:
Vestfold: Driftsleder Lars Sandnes (tel: 900 18 096)
Telemark: Driftsleder Wenche Fougner (tel: 916 38 106)

Pressemeldinger: