Reisegaranti i Vestfold

Reisegarantien forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du kommer frem i rett tid. Dersom du klager skal vi gjøre vårt ytterste for å lære av våre feil slik at de ikke skjer igjen.


Dersom det allikevel skulle oppstå forsinkelser eller annen svikt i kollektivtilbudet, vil vi:

  • Gi deg best mulig informasjon om hva som skjer
  • Så tidlig som mulig gi deg informasjon om alternative transporter / reiseveier
  • I den grad det er praktisk mulig, sette opp alternativ transport


Om alternativ transport ikke kan tilbys, vil vi refundere dine dokumenterte utlegg til drosje og/eller egen bil eller annen alternativ transport – dersom du blir mer enn:

  • 20 minutter forsinket på reiser under 1 time med inntil 500 kroner
  • 40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer med inntil 750 kroner


For at du skal kunne gjøre ditt krav gjeldene må du fylle ut og sende oss et reisegarantiskjema eller en skriftlig henvendelse senest 1 måned etter hendelsen. Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig og senest 4 uker fra vi har mottatt den.

Reisegarantien gjelder på alle våre ordinære bussruter i Vestfold. Garantien gjelder ikke ekspress- og nattbusser eller andre deler av kollektivtilbud som ikke er endel av vårt tilbud i Vestfold.

 

Når gjelder garantien?

Hovedregelen er at Reisegarantien alltid gjelder. Dersom avviket er forhåndsannonsert, eller du vet eller burde vite, at årsaken til forsinkelsen ikke ligger hos transportøren, kan vi ikke tilby refusjon.

Reisegarantien gjelder ikke dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor transportørens kontroll, slik som ekstraordinære værforhold eller naturbegivenheter, uforutsette problemer med kjøreveien og andre trafikale forhold, offentlige påbud og forbud, streik og lockout etc. Den omfatter heller ikke følgeskader av forsinkelsen f. eks. at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang. Dersom egen bil velges dekkes ikke kilometergodtgjørelse for tilbakereisen.

Reisegarantien er en nasjonal ordning som er utarbeidet av Kollektivtrafikkforeningen og Transportbedriftenes Landsforening.


Om TL

Transportbedriftenes Landsforening (TL) representerer kollektivtrafikken i Norge og er tilknyttet NHO.
TLs 150 medlemsbedrifter transporterer mer enn 400 millioner passasjerer hvert år.
 

Om Kollektivtrafikkforeningen

Kollektivtrafikkforeningen er et nasjonalt samarbeidsorgan for offentlige enheter og organisasjoner med ansvar for samordning, koordinering, markedsføring og kjøp av kollektivtrafikktjenester i Norge. Hensikten er å samarbeide nasjonalt for å styrke kollektivtrafikkens konkurransekraft, slik at flere velger å reise kollektivt. Foreningen representerer selskaper og enheter som står for mer enn ¾ av alle kollektivreiser i Norge.