Velg her
For Videregående
For Grunnskolen
Søknadsskjema
Regler for skolekort
Informasjon tilrettelagt skoleskyss
Klagemulighet
Kontaktpersoner
Ungdomskort
Utregning av avstand

Generelt om skyss til grunnskolen

Skyssordningen omfatter elever i grunnskolen, 1. - 10. trinn. Følgende elevgrupper har rett til fri skyss.
 
Elever i 1. klasse som har mer enn 2 km mellom hjem og skole/opplæringssted en vei,
og elever i 2. – 10. klasse som har mer enn 4 km mellom hjem og skole/opplæringssted en vei.

Elever som på grunn av funksjonshemming og som etter legeerklæring har behov for skyss.

Elever som må benytte båtskyss mellom hjem og skole/opplæringssted.

Voksne elever over opplæringspliktig alder, som ikke har fått eller har fullført grunnskoleopplæring, og som har rett til full grunnskoleopplæring.

Voksne elever over opplæringspliktig alder, som etter faglig vurdering har rett til spesialundervisning på grunnskolens nivå.

Elever ved friskoler, som mottar tilskudd fra staten, har rett til skyss etter samme regler som ved offentlige skoler. Retten gjelder bare for den delen av skoleveien som ligger innenfor elevens bostedskommune.

Elever med særlig farlig eller vanskelig skolevei.
 
Klikk her for å laste ned elevinformasjon om elektronikse skolekort (gjelder kun Telemark).
 

VKT AS  |  Jens Müllersgate 3 , Postboks 8 Sentrum, 3101 Tønsberg  |  Telefon 33 30 01 00   |  E-post: firmapost@vkt.no
           

Logg inn

Small width layoutMedium width layoutMaximum width layoutMaximum textMedium textSmall textBack Top!