Velg her
For Videregående
For Grunnskolen
Søknadsskjema
Regler for skolekort
Informasjon tilrettelagt skoleskyss
Klagemulighet
Kontaktpersoner
Ungdomskort
Utregning av avstand

Skolekort grunnskolen 

Elever med rett til fri skyss blir utstedt med reisebevis/skolekort. Det er elevens skole som bestiller skolekortet.
Skolekortet er personlig og kan ikke overdras til andre.

· skal fremvises for sjåføren ved påstigning på buss/tog.
· er gyldig for en tilkjøring og en frakjøring mellom hjem og skole, reisestrekning ligger i/er skrevet på reisebeviset/skolekortet.
· gjelder ikke i skolens ferie- og fridager.
· tapt reisebevis/skolekort skal straks meddeles skolen som bestiller nytt.

Eleven/foresatte må påregne å betale et duplikatgebyr. Ved tap av reisebevis/skolekort skal skolen utstede et midlertidig ”reisebevis” inntil nytt reisebevis/skolekort er utstedt.

 

VKT AS  |  Jens Müllersgate 3 , Postboks 8 Sentrum, 3101 Tønsberg  |  Telefon 33 30 01 00   |  E-post: firmapost@vkt.no
           

Logg inn

Small width layoutMedium width layoutMaximum width layoutMaximum textMedium textSmall textBack Top!