Velg her
For Videregående
Søknadsskjema
Skolekort
Informasjon tilrettelagt skoleskyss
Klagemulighet
For Grunnskolen
Kontaktpersoner
Ungdomskort
Utregning av avstand

Skolekort videregående skole


Elever med rett til fri skyss blir utstedt med reisebevis/skolekort. Eleven søker via sin videregående skole om skolekortet.

Skolekortet er personlig og kan ikke overdras til andre.

· skal fremvises for sjåføren ved påstigning på buss/tog.

· er gyldig for en tilkjøring og en frakjøring mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og sluttider, reisestrekning ligger i/er skrevet på reisebeviset/skolekortet

· gjelder ikke i skolens ferie- og fridager.

· tapt reisebevis/skolekort skal straks meddeles skolen som bestiller nytt.

· ved tap av reisebevis/skolekort må eleven/foresatte påregne å betale et duplikatgebyr/bussbilletter inntil nytt reisebevis/skolekort er utstedt.

Ungdomskort:
Elever som er bosatt i dispensasjonsområder kan kjøpe ungdomskort. Ungdomskortet er personlig og kan ikke overdras til andre.
· skal fremvises for sjåføren ved påstigning på buss/tog.

· tapt elektronisk ungdomskort skal straks meddeles utsalgssted.

 

VKT AS  |  Jens Müllersgate 3 , Postboks 8 Sentrum, 3101 Tønsberg  |  Telefon 33 30 01 00   |  E-post: firmapost@vkt.no
           

Logg inn

Small width layoutMedium width layoutMaximum width layoutMaximum textMedium textSmall textBack Top!