Velg her
For Videregående
For Grunnskolen
Kontaktpersoner
Ungdomskort
Vestfold
Telemark
Utregning av avstand

Ungdomskort i Vestfold

I Vestfold kan alle ungdommer mellom 16 og 19 år kjøpe Vestfoldkort Ungdom. Kortet gir rett til ubegrenset bruk i hele Vestfold for en fast pris pr måned.  
 
Vestfoldkort Ungdom utstedes førstegang på våre salgskontor og kan deretter fylles opp på bussene eller på salgskontorene. Kortet koster kr. 270,- pr måned. Ved førstegangsutstedelse tilkommer et engangsgebyr på kr. 50,-.
 
For deler av Vestfold er dette skysstilbudet til videregående elever. Dette gjelder for den delen av fylket med godt utbygd rutetilbud, men også elever som har krav på fri skyss kan kjøpe Ungdomskort på frivillig basis.
 
Vestfoldkort Ungdom kan utvides til også å gjelde på tog i Vestfold. Togdelen forutsetter at gyldig periode for buss er lagt inn i kortet og koster kr. 390,-  pr måned. Kjøpes på alle NSB sine utsalgssteder i Vestfold. Husk kvittering på at Ungdomskortet er gyldig.

Tilbudet er gyldig på NSB sine avganger mellom Kjose og Sande.  
 

VKT AS  |  Jens Müllersgate 3 , Postboks 8 Sentrum, 3101 Tønsberg  |  Telefon 33 30 01 00   |  E-post: firmapost@vkt.no
           

Logg inn

Small width layoutMedium width layoutMaximum width layoutMaximum textMedium textSmall textBack Top!