Trafikkmeldinger og avvik

I tabellen under er det en oversikt over planlagte avvik som kan påvirke kollektivtrafikken. Dette kan være traseendringer, veiarbeidet eller midlertidige / varige nedleggelser av holdeplasser.

Avviksmelding
Torstrand Linjer i Larvik 5.-10. juli: Omkjøring Torstrand Larvik 05.07.2015 10.07.2015
Storgata Horten Linjer i Horten 2. juli: Omkjøring i Horten 02.07.2015 08:00 02.07.2015 24:00
Dalsveien Tjøme 022 29.-30. juni: Dalsveien Tjøme Fv-385 stengt 29.06.2015 07:00 30.06.2015 23:59:00
Nansetgata Linjer i Larvik Nansetgata åpner 26. juni 26.06.2015 12:00 Inntil videre
Strandpromenaden Linjer i Horten Veiarbeid Strandpromenaden Horten 25.06.2015 21.08.2015
Klevstrandkrysset på Herøya M1, P4 og linje 459. Traseendring M1, P4 og 459. 24.06.2015 16.08.2015
Breviksbrua M1 Endringer M1 fra 22. juni 22.06.2015 01.07.2015