Trafikkmeldinger og avvik

I tabellen under er det en oversikt over planlagte avvik som kan påvirke kollektivtrafikken. Dette kan være traseendringer, veiarbeidet eller midlertidige / varige nedleggelser av holdeplasser.

Avviksmelding
Tønsberg sentrum Linjer i Tønsberg Tønsberg sentrum NM Sprint Orientering 30.05.2015 30.05.2015
Vestfold Vestfold Vestfold - Tour of Norway 21.05.2015 21.05.2015
Downtown Porsgrunn M1 og P4 fra Porsgrunn mot Langesund Vannlekkasje Downtown Porsgrunn 20.05.2015 22.05.2015 0900
Telemark Grenland Telemark - Tour of Norway 21.05.2015 0700 22.05.2015 2100
Sande sentrum 91 og 96 17. mai Sande sentrum 17.05.2015 17.05.2015
Presterød barneskole 116 17. mai Linje 116 17.05.2015 13:26 17.05.2015
Svelvik sentrum 91 og 92 17. mai Svelvik sentrum 17.05.2015 09:00 17.05.2015 13:00
Drammen sentrum 91 og 96 17. mai: Linje 91 og 96 Drammen sentrum 17.05.2015 09:00 17.05.2015 15:00
Sande sentrum Linje 96 9. mai Sande torv betjenes ikke 09.05.2015 08:00 09.05.2015 16:00
Vesterøya 03 Vesterøyveien fortsatt stengt 29.04.2015 09.06.2015
Linje 70 og 71 70 og 71 Ruteendring Linje 70 og 71 Horten 07.04.2015 Inntil videre
Linje 01 Horten 01 Traseendring Linje 01 Horten 07.04.2015 Inntil videre
Brevik Pendel 8 og linje 87 Svingforbud Breviksbrua 02.01.2015 Inntil videre