Trafikkmeldinger og avvik

I tabellen under er det en oversikt over planlagte avvik som kan påvirke kollektivtrafikken. Dette kan være traseendringer, veiarbeidet eller midlertidige / varige nedleggelser av holdeplasser.

Avviksmelding
Vesterøya 03 Vesterøyveien stengt for gjennomkjøring 29.04.2015 07.05.2015
Langgata Holmestrand 02, 42 og 45 Lørdag 11 april - Holmestrand Maraton 11.04.2015 08:00 11.04.2015 16:00
Linje 70 og 71 70 og 71 Ruteendring Linje 70 og 71 Horten 07.04.2015 Inntil videre
Linje 01 Horten 01 Traseendring Linje 01 Horten 07.04.2015 Inntil videre
Vestfold Vestfold Trafikkmeldinger fredag 27.03 27.03.2015 07:30 Inntil videre
Fjellvikbakken ved Vindal Linje 03 Linje 03 27.03.2015 Inntil videre
Severin Kjærs vei stenges Linje 110 Severin Kjærs vei stenges 7. - 23. april 07.04.2015 23.04.2015
Øvregate Skien P5 P5: Øvregate i Skien stenges 14.03.2015 05:00 14.03.2015
Holtandalen Linje 71 Grønligata Linje 71 - Ludv. Løvaas gate/Grønligate 16.03.2015 20.03.2015
Holtandalen Linje 71 Tiurstien stenges - omkjøring 10.03.2015 24.03.2015
Lannavegen på Ulefoss i Nome. Trafikkulykke Lannavegen 06.03.2015 06.03.2015
Bragernes Torg 91 0g 96 Bragernes Torg - holdeplasser flyttes 08.03.2015 11.03.2015
Framnesveien 03 Sandefjord - stengt vei 6.-8. mars 06.03.2015 20:00 08.03.2015 17:00
Holmestrand sentrum 02 og linjer i Holmestrand og Hog Forsinkelser Holmestrand 03.03.2015 04.03.2015
Bispeveien 120 Ulykke Bispeveien: kan oppstå forsinkelser Linje 120 03.03.2015 03.03.2015
Sportsveien 135 Linje 135: kan oppstå forsinkelser 19.02.2015 13.03.2015
Munkerekkveien Nøtterøy 116 Linje 116: Kan oppstå forsinkelser 27.03.2015
Brevik Pendel 8 og linje 87 Svingforbud Breviksbrua 02.01.2015 Inntil videre