Trafikkmeldinger og avvik

I tabellen under er det en oversikt over planlagte avvik som kan påvirke kollektivtrafikken. Dette kan være traseendringer, veiarbeidet eller midlertidige / varige nedleggelser av holdeplasser.

Avviksmelding
Holtandalen Linje 71 Tiurstien stenges - omkjøring 10.03.2015 24.03.2015
Lannavegen på Ulefoss i Nome. Trafikkulykke Lannavegen 06.03.2015 06.03.2015
Bragernes Torg 91 0g 96 Bragernes Torg - holdeplasser flyttes 08.03.2015 11.03.2015
Framnesveien 03 Sandefjord - stengt vei 6.-8. mars 06.03.2015 20:00 08.03.2015 17:00
Holmestrand sentrum 02 og linjer i Holmestrand og Hog Forsinkelser Holmestrand 03.03.2015 04.03.2015
Bispeveien 120 Ulykke Bispeveien: kan oppstå forsinkelser Linje 120 03.03.2015 03.03.2015
Munkerekkveien Nøtterøy Linje 116 Munkerekkveien på Nøtterøy stenges! 23.02.2015 18:00 24.02.2015 06:00
Sportsveien 135 Linje 135: kan oppstå forsinkelser 19.02.2015 13.03.2015
Munkerekkveien Nøtterøy 116 Linje 116: Kan oppstå forsinkelser 27.03.2015
Brevik Pendel 8 og linje 87 Svingforbud Breviksbrua 02.01.2015 Inntil videre