Trafikkmeldinger og avvik

I tabellen under er det en oversikt over planlagte avvik som kan påvirke kollektivtrafikken. Dette kan være traseendringer, veiarbeidet eller midlertidige / varige nedleggelser av holdeplasser.

Avviksmelding
Linjer i Vestfold Linjer i Vestfold Glatte veier tirsdag 24.11.2015 24.11.2015 09:30
Skafjellveien 93 Sande: Skafjellveien stengt ved Kvartsvn. 23.11.2015 07:00 04.12.2015 16:00
Brevik Brevik Brevik: Oksøy tatt ut av rute. 20.11.2015 Inntil videre
Frostveien i Larvik 208 og 210 Linje 208 og 210: Mulige forsinkelser 11.11.2015 13.11.2015
Melås bru og Omnesfossen 305 Linje 305 Telemark 09.11.2015 Inntil videre
Dronningens gate 01, 03, 138, 139, 161, 163, 168, 172 samt skoleruter Sandefjord: Dronningens gate åpnet 26.10.2015 22.11.2015
Virik - Sjøstrand 173 Linje 173: Omkjøring via Sandefjordveien 21.10.2015 Inntil videre
Helgeroa 206 og 208 206 og 208: Endringer Helgeroa 24.09.2015 18.12.2015