Trafikkmeldinger og avvik

I tabellen under er det en oversikt over planlagte avvik som kan påvirke kollektivtrafikken. Dette kan være traseendringer, veiarbeidet eller midlertidige / varige nedleggelser av holdeplasser.

Avviksmelding
Sandefjord - Tangen 03 Framnesveien stengt 4. juli 04.07.2014 07:00 04.07.2014 19:00
Tønsbergområdet 02, 113, 116, 130 Utvidet nattbusstilbud i Tønsberg 22.06.2014 17.08.2014
Vestfold-Telemark Alle Sommerruter fra 23. juni 23.06.2014 17.08.2014
Horten sentrum 01 Traseendring Horten sentrum 23.06.2014 31.12.2021
Stokke sentrum 130 Holdeplassen Storgata Øst stengt 10.06.2014 10.07.2014
Langgata i Holmestrand 02, 42, 45 Langgate i Holmestrand stenges for gjennomkjøring 17.08.2013 17.08.2013
Auli 01, 124 avkjøringen på Auli (FV 300) til Sem (FV 523) 27.09.2013 18:00 30.09.2013 23:00
Fjellveien 100 Fjellveien stenges ved Dammveien for gjennomkjøring 29.01.2014 29.01.2014
Jegersborgata 210 Jegersborgata er stengt for gjennomkjøring 03.10.2013 20.12.2013