Trafikkmeldinger og avvik

I tabellen under er det en oversikt over planlagte avvik som kan påvirke kollektivtrafikken. Dette kan være traseendringer, veiarbeidet eller midlertidige / varige nedleggelser av holdeplasser.

Avviksmelding
Bø - Sommarland - Oterholt - Breisås 116 Bø - Sommarland - Oterholt - Breisås Rute 116 Telemark - omkjøring via Eikja i perioden 1. sept -20. okt. 01.09.2014 20.10.2014
Busslinjer Skien sentrum Skien sentrum Forsinkelser Skien sentrum 29-31. august 29.08.2014 31.08.2014
Storgata Larvik stengt fra 1. sept Linjer i Larvik Storgata i Larvik blir stengt fra 1. sept. 01.09.2014 12.09.2014
Tønsberg - Stokke - Horten 02, 130 Nattbuss fra 22. august 23.08.2014 31.12.2014
Dronningensgate Sandefjord 134 - 173 og 01 Dronningensgate stengt fra 18. august 18.08.2014 30.11.2014
Sandefjord - Tangen 03 Framnesveien stengt 4. juli 04.07.2014 07:00 04.07.2014 19:00
Tønsbergområdet 02, 113, 116, 130 Utvidet nattbusstilbud i Tønsberg 22.06.2014 17.08.2014
Vestfold-Telemark Alle Sommerruter fra 23. juni 23.06.2014 17.08.2014
Horten sentrum 01 Traseendring Horten sentrum 23.06.2014 31.12.2021
Stokke sentrum 130 Holdeplassen Storgata Øst stengt 10.06.2014 10.07.2014