Trafikkmeldinger og avvik

I tabellen under er det en oversikt over planlagte avvik som kan påvirke kollektivtrafikken. Dette kan være traseendringer, veiarbeidet eller midlertidige / varige nedleggelser av holdeplasser.

Avviksmelding
Skolebusser som trafikerer Folkestad vegen Skolebusser som trafikerer Folkestad vegen Telemark - avvik på skolebusser. 01.09.2014 12.09.2014
Bø - Sommarland - Oterholt - Breisås 116 Bø - Sommarland - Oterholt - Breisås Rute 116 Telemark - omkjøring via Eikja i perioden 1. sept -20. okt. 01.09.2014 20.10.2014
Storgata Larvik stengt 1.-12. sept Linjer i Larvik Storgata i Larvik stengt 1.-12. sept. 01.09.2014 12.09.2014
Dronningensgate Sandefjord 134 - 173 og 01 Dronningensgate stengt fra 18. august 18.08.2014 30.11.2014