Anbudskonkurranse 2015 Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy - rammeavtale

fredag 06. mars 2015 10:54

VKT innbyr til åpen anbudskonkurranse om tildeling av rammeavtaler. Konkurransen omfatter hovedsakelig transport av skoleelever med drosje/turvogn/minibuss innenfor eller inn/ut av Tønsberg og Nøtterø...


Anbudskonkurranse 2016 Vestfold

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold
fredag 06. februar 2015 06:10

Tilbudet skal leveres/sendes i lukket innpakning merket "Anbud Vestfold 2016" til: Vestviken Kollektivtrafikk AS Jens Müllersgate 3 Postboks 8 - sentrum 3101 Tønsberg Frist for innl...


Invitasjon til å tre inn i tjenestekonsesjonskontrakter i Telemark

torsdag 05. februar 2015 07:48

Vestviken Kollektivtrafikk AS inviteter operatører av fylkesgrensekryssende ekspressbussruter til å melde sin interesse for å tilby reiser med VKT sine periodekort i sine ruter på følgende strekninger...