Presseinformasjon

Kontaktpersoner for presse og media i Vestfold Kollektivtrafikk AS er Markedsdirektør Trond Myhre (932 39 400) og Administrerende direktør Erik Gundersen (951 38 847).

Øvrige kontaktpersoner er:
Vestfold: Driftsleder Lars Sandnes (tel: 900 18 096)

Pressemeldinger: