Generell informasjon om skoleskyss

Vestfold Kollektivtrafikk AS har ansvaret for å tilrettelegge skyssen for grunnskoleelever og for elever i den videregående skole i Vestfold som etter lov og regelverk har rett til skyss. For øvrig gjelder ordinære reisevilkår for aktuelle transportmidler.
 
Regelverk for skyss til grunnskolen og videregående skoler er vedtatt av fylkeskommunene. I tillegg kommer utfyllende retningslinjer, samt lokal bestemmelser for blant annet Ungdomskort.
Retningslinjer er veiledende og godkjent av fylkesrådmenn i Telemark og Vestfold.

Skyss grunnskole
I henhold til Opplæringsloven kapittel 7 og 13, samt friskoleloven kapittel 3 er fylkeskommunen ansvarlig for å organisere grunnskoleskyssen.

Skyss videregående skole
I henhold til Opplæringsloven kapittel 7 og 13, og friskoleloven kapittel 3 med tilhørende forskrifter er fylkeskommunen ansvarlig for å organisere skoleskyssen.


Utregning av avstand
VKT har utviklet en tjeneste for å beregne avstand mellom hjem og skole. Her kan elever og foreldre/foresatte raskt finne ut om de har rett til skoleskyss. Avstanden blir utregnet etter korteste farbare vei. Kartgrunnlaget er fra Statens Kartverk, og opplysningene om skoler og lokalisering av disse er innhentet fra kommunene.

Dersom skolen ikke er nevnt i lista over skoler, kan du selv finne skolen på kartet og merke den av ved punktmarkering og slik beregne aktuell avstand. Linken til karttjenesten finner du her: http://map.vkt.no/skoleskyss

VKT tar forbehold om at det kan forekomme opplysninger om gangstier og lignende som ikke er hensyntatt i kartgrunnlaget. I tvistetilfeller måles avstanden manuelt.


For elever i Telemark
Fra 1. juli 2015 har Telemark fylkeskommune ansvar for kollektivtrafikk og skoleskyss i Telemark.

Har du spørsmål vedrørende skolskyss i Telemark ?
Se www.telemark.no/skoleskyss for informasjon, søknadsskjemaer og annen informasjon.

Kontaktinformasjon:
Epost: skoleskyss@t-fk.no
Postadresse: Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien


Last ned: