Ungdomskort

I Vestfold er det Ungdomskort. Ungdomskortet gjelder for ungdom i alderen 16 – 19 år og elever ved den videregående skolen med utvidet ungdomsrett.

 

Ungdomskort i Vestfold

I Vestfold kan alle ungdommer mellom 16 og 19 år kjøpe Vestfoldkort Ungdom. Kortet gir rett til ubegrenset bruk i hele Vestfold for en fast pris pr måned.  
 
Vestfoldkort Ungdom utstedes første gang på våre salgskontor og kan deretter fylles opp på bussene, på salgskontorene eller i vår nettbutikk. Ved førstegangsutstedelse tilkommer et engangsgebyr på kr. 50,-. Mer info og priser på Vestfoldkort finner du her
 
For deler av Vestfold er dette skysstilbudet til videregående elever. Dette gjelder for den delen av fylket med godt utbygd rutetilbud, men også elever som har krav på fri skyss kan kjøpe Ungdomskort på frivillig basis.
 
Vestfoldkort Ungdom kan utvides til også å gjelde på tog i Vestfold. Togdelen forutsetter at gyldig periode for buss er lagt inn i kortet og koster kr. 370,-  pr måned. Det vil si at totalprisen på Ungdomskort + togdelen blir 660,- i 2015.
Togdelen kjøpes på alle NSB sine utsalgssteder i Vestfold. Husk kvittering på at Ungdomskortet er gyldig.

Tilbudet er gyldig på NSB sine avganger mellom Kjose og Sande.