Trafikkmeldinger og avvik

I tabellen under er det en oversikt over planlagte avvik som kan påvirke kollektivtrafikken. Dette kan være traseendringer, veiarbeidet eller midlertidige / varige nedleggelser av holdeplasser.

Avviksmelding
Tveteneåsen 208 Betjener ikke Tveteneåsen 12.05.2016 06:00 12.05.2016 16:00
Storgata 19 og Horten Torg 70, 71 og 73 Stoppene Storgt. 19 og Horten Torg legges ned. 13.05.2016 06:00 Inntil videre
Holtandalen 71 Blekket stengt for gjennomkjøring. 09.05.2016 16.05.2016
Dølabakken 139 Dølabakken stengt fra 6. mai 06.05.2016 30.10.2016
Borgheim 116 Rute 116 Borgheim nytt endepunkt 18.04.2016 06:00 27.04.2016 23:30
Holmestrand stasjon 02, 42, 45, 47 og 94 Nye oppstillingsplasser Holmestrand stasjon. 18.04.2016 06:00 Inntil videre
Fra sentrumsterminalen i retning Sandefjord, Øya og Tjølling. 01, 208 og 210 Fra 18. mars: Omkjøring på 01, 208, 210 18.03.2016 08.04.2016
Øvre Smidsrødveien 100 Linje 100: Traseendring 16.02.2016 17.03.2016
Åsgårdstrand kirke 01 Holdeplassen Åsgårdstrand kirke 29.02.2016 Inntil videre
Krokemoveien Sandefjord 135 Linje 135: Traseendring fra 11. januar 11.01.2016 Inntil videre
Krokemoveien Sandefjord 03 LInje 03: Traseendring fra 11. januar 11.01.2016 Inntil videre
Øvre Smidsrødvei 100 Linje 100: Traseendring 11.01.2016 12.02.2016
Horten 02 og 70 Holdeplassen Storgata 90 legges ned 04.01.2016 Inntil videre