Trafikkmeldinger og avvik

I tabellen under er det en oversikt over planlagte avvik som kan påvirke kollektivtrafikken. Dette kan være traseendringer, veiarbeidet eller midlertidige / varige nedleggelser av holdeplasser.

Avviksmelding
Drammen sentrum Bragernes 91 og 96 31. jan - 3. feb: Drammen Bragernes 31.01.2016 03.02.2016
Ørsnesalleen 100 27. januar: Omkjøring linje 100 27.01.2016 08:00 27.01.2016 15:00
Krokemoveien Sandefjord 135 Linje 135: Traseendring fra 11. januar 11.01.2016 Inntil videre
Krokemoveien Sandefjord 03 LInje 03: Traseendring fra 11. januar 11.01.2016 Inntil videre
Øvre Smidsrødvei 100 Linje 100: Traseendring fra 11. januar 11.01.2016 14.02.2016
Horten 02 og 70 Holdeplassen Storgata 90 legges ned 04.01.2016 Inntil videre