Trafikkmeldinger og avvik

I tabellen under er det en oversikt over planlagte avvik som kan påvirke kollektivtrafikken. Dette kan være traseendringer, veiarbeidet eller midlertidige / varige nedleggelser av holdeplasser.

Avviksmelding
Holtandalen 71 Blekket stengt for gjennomkjøring. 09.05.2016 16.05.2016
Dølabakken 139 Dølabakken stengt fra 6. mai 06.05.2016 30.10.2016
Borgheim 116 Rute 116 Borgheim nytt endepunkt 18.04.2016 06:00 27.04.2016 23:30
Holmestrand stasjon 02, 42, 45, 47 og 94 Nye oppstillingsplasser Holmestrand stasjon. 18.04.2016 06:00 Inntil videre
Fra sentrumsterminalen i retning Sandefjord, Øya og Tjølling. 01, 208 og 210 Fra 18. mars: Omkjøring på 01, 208, 210 18.03.2016 08.04.2016
Øvre Smidsrødveien 100 Linje 100: Traseendring 16.02.2016 17.03.2016
Åsgårdstrand kirke 01 Holdeplassen Åsgårdstrand kirke 29.02.2016 Inntil videre
Krokemoveien Sandefjord 135 Linje 135: Traseendring fra 11. januar 11.01.2016 Inntil videre
Krokemoveien Sandefjord 03 LInje 03: Traseendring fra 11. januar 11.01.2016 Inntil videre
Øvre Smidsrødvei 100 Linje 100: Traseendring 11.01.2016 12.02.2016
Horten 02 og 70 Holdeplassen Storgata 90 legges ned 04.01.2016 Inntil videre