Trafikkmeldinger og avvik

I tabellen under er det en oversikt over planlagte avvik som kan påvirke kollektivtrafikken. Dette kan være traseendringer, veiarbeidet eller midlertidige / varige nedleggelser av holdeplasser.

Avviksmelding
Teie - Vestskogen 100 Linje 100: Traseendring 21.09.2016 Inntil videre
Strømsø Torg 91 og 96 Linje 91 og 96: Strømsø Torg betjenes ikke 22.09.2016 25.09.2016
FV-308 Kirkeveien 02 og 022 Forsinkelser Linje 02 og 022 01.09.2016 31.10.2016
Traseendring 135 Linje 135: Traseendring t.o.m 30. september 15.08.2016 30.09.2016
Krokemoveien Linje 03 Linje 03: traseendring fra 15. august 15.08.2016 06:00 Inntil videre
Holmestrand stasjon 02, 42, 45, 47 og 94 Nye oppstillingsplasser Holmestrand stasjon. 18.04.2016 06:00 Inntil videre