Miljøvennlige minibusser fra 2018

Miljøvennlige minibusser fra 2018

Nye minibusser vil fra nyttårsskiftet sørge for at den tilrettelagte skoleskyssen i Vestfold vil kjøres på fornybar energi.

I minibussanbudet som ble offentliggjort mars 2017 etterspurte vi minibusser som benytter biogass og det er gledelig at mange tilbydere responderte så positivt. Anskaffelsen omfatter innleie av 28 minibusser, 25 stk. på heldagsleie og 3 på deltidsleie. 12. juni ble det inngått kontrakt med Paulsen Buss AS, Minibuss 24-7 AS, Unibuss Tur AS og Brandtsgård Buss AS. Kontraktene skal løpe minimum 5 ½ år med mulighet til forlengelse i 2 år. Alle de 25 minibussene på heldagsleie vil benytte biogass som drivstoff og være profilert med VKT logo. 

Med disse nye kontraktene er Vestfold fylkeskommune og Vestfold kollektivtrafikk nå enda et steg videre mot målet om klimanøytral skolekjøring innen 2025. 

Fakta:
Tilrettelagt skoleskyss er skoleskyss for elever som mangler kollektivtilbud eller som er innvilget skoleskyss av medisinske årsaker.
Oppstart: Januar 2018.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Siste 5 nyheter

Nyhetsarkiv