Takster 2017 - Vestfold

Takster 2017 - Vestfold

Det er nye takster i Vestfold fra 1. januar 2017. I tillegg innføres det 7 og 14 dagers perioder for alle kategorier periodekort i 2017.

Det er nye takster i Vestfold fra 1. januar 2017. I tillegg innføres det 7 og 14 dagers perioder for alle kategorier periodekort i 2017. 

Periodekort (Vestfoldkort):
Takstene på 30-dagers periodekort øker med 10 kroner for alle kategorier untatt voksen. For voksenkategorien reduseres prisen fra 730 til 720 kroner for ett 30-dagers periodekort. Samtidig fjernes lokalkortet (gyldig i en sone).

Det betyr at alle våre periodekort kan benyttes ubegrenset i hele Vestfold innenfor betalt gyldightesperiode. Periodekortene kan kjøpes for 7, 14, 30 eller 180 dager.

Priser periodekort 2017: 

Periodekort 7 dager 14 dager  30 dager  180 dager
Barn kr 110 kr 180 kr 300 kr 1 500
Ungdom kr 110 kr 180 kr 300 kr 1 500
UngVoksen kr 140 kr 240 kr 410 kr 2 050
Voksen kr 220 kr 430 kr 720 kr 3 600
GodtVoksen kr 170 kr 330 kr 550 kr 2 750
Honnør kr 110 kr 210 kr 350 kr 1 750

 

Priser på enkeltbilletter og mobilbillett 2017:
Prisen på enkeltbilletter økes med 2 kroner i hvert takstsprang for voksne, og med 1 krone for barn og honnør. Med mobilbillett oppnås en rabatt på 5 kroner i hvert takstsprang for voksne og 3 kroner i hvert takstsprang for barn og honnør. 24- timersbillett koster 75 kroner dersom du kjøper den på bussen og 70 kroner på mobil.

Pris enkeltbill og mobilbillett 2017:

  Enkeltbillett Mobilbillett
Soner Voksen Barn Honnør Voksen Barn Honnør
1 kr 37 kr 19 kr 19 kr 32 kr 16 kr 16
2 kr 43 kr 22 kr 22 kr 38 kr 19 kr 19
3 kr 49 kr 25 kr 25 kr 44 kr 22 kr 22
4 kr 55 kr 28 kr 28 kr 50 kr 25 kr 25
24-timersbillett kr 75 kr 75 kr 75 kr 70 kr 70 kr 70

 

Ny sonegrense på Vear:
Fra 1. januar 2017 blir Vear en del av Tønsberg kommune. Sonegrensen gikk tidligere ved rundkjøringen på Vear. Denne flyttes nå mellom nordre og søndre Råstad. Det betyr at Vear og Tønsberg er innenfor samme takstsone. 
 


Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Siste 5 nyheter

Nyhetsarkiv