Stadig flere reiser kollektivt i Vestfold

Stadig flere reiser kollektivt i Vestfold

Vestfoldingene reiser kollektivt som aldri før. I 2016 ble det for første gang registrert over 10 millioner kollektivreiser med bussene i Vestfold. Økningen var på nærmere 375.000 reiser, en vekst på 3,8% sammenlignet med året før.

Målet for 2016 var en passasjervekst på 2 % og dette ble nådd med god margin. Passasjerutviklingen var i tillegg positiv i alle kommunene i fylket. Siden 2010 har antall reiser årlig økt med mer enn 1 million reiser. 

Passasjerutviklingen var positiv gjennom hele 2016, men sommer månedene hadde den beste utviklingen sammenlignet med årene før. Årsaken til dette er blant annet en styrkning av sommertilbudet på flere linjer, god uttelling på sommerkortet og mange reiser under de største festivalene i fylket.  

Størst vekst i Tønsberg
Tønsberg kommune hadde den største passasjerveksten i fylket med en økning på nærmere 140.000 reiser sammenlignet med året før. I Larvik økte antall reiser med over 61.000, mens Sandefjord kommune også hadde en svært positiv utvikling med en vekst på over 56.000 reiser i 2016. Også kommunene Horten, Nøtterøy, Sande og Andebu bidro positivt til det gode resultatet i 2016. (Se oversikt nederst på denne siden).

Rute 113 (Eik - Tønsberg - Torød) og rute 116 (Skallevold - Tønsberg - Borgheim) hadde begge en vekst på 4,3% i 2016. Det bidro samlet sett til nærmere 75.000 flere kollektivreiser i Vestfold. Rute 91 mellom Svelvik og Drammen økte med over 21.000 reiser, mens rute 01 mellom Horten og Stavern bidro med en vekst på nærmere 21.000 reiser. Også flere lokalruter i Sandefjord, Stokke og Larvik bidro til det posirtive resultatet i 2016.

Topp 10 2016

Unge voksne økte mest 
Unge voksne mellom 20 og 30 år hadde den beste utviklingen i 2016 med en økning i antall reiser på over 7,2% sammenlignet med året før, Ungdom mellom 16 og 20 år var den største gruppen og stod for over 25% av reisene i Vestfold. Disse bidro med en økning på 2,3%, det var nærmere 60.000 flere reiser enn i året før.   

Reiser pr kommune 2016:

 


Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Siste 5 nyheter

Nyhetsarkiv