Anbudskonkurranse Minibuss Vestfold 2018

Anbudskonkurranse Minibuss Vestfold 2018

Vestfold Kollektivtrafikk A/S inviterer til anbudskonkurransen Minibuss Vestfold 2018.

Vestfold Kollektivtrafikk A/S inviterer til anbudskonkurransen Minibuss Vestfold 2018.

Hensikten med anskaffelsen er skoleskyss av elever som mangler kollektivtilbud eller som er innvilget skoleskyss av medisinske årsaker. 

Anskaffelsen omfatter innleie av 28 minibusser med sjåfør, 25 på heldagsleie og 3 på deltidsleie. Det stilles krav om bruk av biogass som drivstoff i alle minibusser innleid på heldagsleie.

Kontraktsperioden er 01.01.2018 - 30.06.2023 med mulighet for forlengelse i 2 år.

Konkurransen er delt i 2 geografiske deloppdragsområder innenfor Vestfold. Det er anledning til å gi deltilbud på en eller flere minibusser, innenfor et eller begge deloppdragsområdene.

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig på Doffin på følgende link. https://doffin.no/Notice/Details/2017-732718

Tilbudsfrist 22. mai 2017 kl. 12:00.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Siste 5 nyheter

Nyhetsarkiv