Årsrapport 2016 - VKT

Årsrapport 2016 - VKT

2016 ble et godt år for kollektivtrafikken i Vestfold med en solid passasjervekst, gode økonomiske resultater og tilfredsstillende resultater på områdene kundetilfredshet og punktlighet.

Antall passasjerer på bussene i Vestfold økte med nærmere 375.000 (+3,8%) i 2016 sammenlignet med resultatet i 2015. For første gang var det over 10 millioner passasjerer på bussene i fylket. Årsregnskapet for 2016 viser et overskudd etter finans på 4,5 millioner kroner.  

Andelen bussavganger i rute (inntil 3 minutter etter planlagt avgang) var på 70% i 2016. De største utfordring­ene knyttet til punktlighet var i Tønsberg-regionen hvor antall avganger i rute var på 65,5%. I de ­øvrige regionene var andelen avganger i rute på 71% eller bedre.

Kundetilfredsheten i Vestfold var på 71 poeng i 2016 på en skala fra 0 til 100 poeng. Resultatet var på nivå med undersøkelsen i 2015. Best resultat var det i Sandefjord og Tønsberg-regionen. Også Horten og Holmestrand leverte resultater på 70 poeng eller bedre. 

Klimaregnskapet for 2016 viste at bussene i Vestfold reduserte utslippet av CO2 med 17% i 2016. Hovedårsaken til nedgangen var at det ble satt i trafikk 55 nye biogassbusser i juli 2016. Dette tiltaket for helårseffekt i 2017 og utslippene vil derfor reduseres ytterligere. 

Høsten 2016 ble vår digitale portal MinSkyss for elever i den videregående skole lansert. Løsningen er nettbasert og elevene søker selv skyss direkte i portalen. 

 

Klikk her for å laste ned årsrapporten i PDF.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Siste 5 nyheter

Nyhetsarkiv