150.000 flere kollektivreiser i Vestfold

  • 22. januar 2007
Innbyggerne i Vestfold benyttet bussen flittig også i 2006. Antall kollektivreiser med buss økte med nærmere 150.000 reiser. Det betyr en økning...

Reduserer CO2 utslipp med 100 tonn

  • 10. januar 2007
Schøyens Bilcentraler reduserer CO2 utslippene i Vestfold med nærmere 100 tonn årlig ved å benytte en innblanding på 3 % biodiesel i drivstoffet...

Siste 5 nyheter

Nyhetsarkiv