Nytt Vestfoldkort for godt voksne

Nytt Vestfoldkort for godt voksne
  • 27. januar 2010
Fra 1. februar 2010 lanserer vi et nytt periodekort for godt voksne vestfoldinger mellom 60 og 66 år. Vestfoldkort GodtVoksen koster kun 480...

1-2 ledige stillinger som drifts-/transportkonsulent

1-2 ledige stillinger som drifts-/transportkonsulent
  • 18. januar 2010
Kollektivtransport hører framtiden til. Mål om reduksjon av utslipp av klimagasser og økende fokus på kollektivtransportens betydning for...

Bedre kollektivtilbud til Bakkenteigen

Bedre kollektivtilbud til Bakkenteigen
  • 6. januar 2010
Som et ledd i arbeidet med bedret kollektivtilbud til studenter og ansatte ved Høgskolen i Vestfold (HVE) starter HVE 11. januar en pendelbuss...

Utvidet busstilbud i Drangedal

Utvidet busstilbud i Drangedal
  • 6. januar 2010
Samferdselsdepartementet blar opp 4 millioner kroner over 3 år for å gi drangedøler et bedre kollektivtilbud. Hver onsdag og annenhver fredag kan...

Siste 5 nyheter

Nyhetsarkiv