Ruteendringer fra 29. februar

Ruteendringer fra 29. februar
  • 17. februar 2016

Fra 29. februar gjennomføres det enkelte endringer på linjene 01, 02, 208, 214 og 215. Det er også endringer på en skolerute fra Larvik (nr 1281) som skoleelevene får info om via skolen.


Ny oppdatert Reisegaranti fra 1. februar

Ny oppdatert Reisegaranti fra 1. februar
  • 1. februar 2016

 

Reisegarantien til Vestfold kollektivtrafikk følger den nasjonale reisegarantiordningen, som er utviklet i samarbeid mellom Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport har siden 2009 hatt en reisegarantiordning som har gjort det enklere for kundene å klage ved mangler i kollektivtilbudet. VKT følger den reviderte reisegarantien med virkning fra 1. februar 2016. I den reviderte reisegarantien er blant annet satsene for refusjon endret.

Reisegarantien forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du som kunde skal komme fram til rett tid. Dersom det allikevel skulle oppstå forsinkelser eller annen svikt i kollektivtilbudet, vil vi gjøre det vi kan for å gi deg god informasjon og om mulig sette opp alternativ transport. Vi vil alltid gjøre vårt ytterste for å lære av våre feil og unngå at de skjer igjen.

Les mer om vår reisegaranti her


Siste 5 nyheter

Nyhetsarkiv