Tildeling av BRA-midler 2007

  • 29. mars 2007
Tilgjenglighetsprogrammet BRA (Bedre infrastruktur, Rullende materiell, Aktiv logistikk forbedring)er et program for bedre tilgjenglighet til...

Endrede takster og noen færre søndagsavganger i Grenland

  • 2. mars 2007
Passasjerantallet på bussene til Telemark Kollektivtrafikk har økt jevnt og trutt siden oppstarten, til sammen ca 25 %. Men dessverre er ikke...

Siste 5 nyheter

Nyhetsarkiv