Utvidet sommertilbud til Verdens Ende

Utvidet sommertilbud til Verdens Ende
  • 28. april 2016

Sommertilbudet til Verdens Ende styrkes i perioden fra mandag 20. juni til og med søndag 14. august  På søndager utvides tilbudet til Verdens Ende fra 0 til 8 avganger. Første avgang går fra Tønsberg kl. 11:05, siste avgang kl. 22:05. På lørdager økes tilbudet fra 10 til 11 avganger. I tillegg utvides søndagstilbudet mellom Tønsberg og Hvasser med nye avganger kl. 11:05 og kl. 13:05. De nye avgangene vil bidra til et betydelig bedre kollektivtilbud til nasjonalparken på Verdens Ende.

Fra 1. juli utvides tilbudet på rute 02 fra Tønsberg til Borgheim og Hvasser med en ny avgang lørdag (natt til søndag) kl. 01:05.Siste avgang i dag går kl. 00:05 fra Tønsberg.

 

Les også:
(+) TB - Nå kan du snart ta søndagsturen til Verdens Ende i buss    

 


Ruteopplegg helligdager i mai

Ruteopplegg helligdager i mai
  • 27. april 2016

I mai er det flere helligdager hvor vi kjører eget ruteopplegg. På 17. mai kjøres det søndagsruter i Vestfold med unntak av ruter mellom Sande/Svelvik og Drammen hvor det kjøres lørdagsruter. Det kjøres ekstraavganger 17. mai i Tønsberg og Sandefjord. Se oversikt under.

Dato Helligdag Ruteopplegg
Torsdag 5. mai Kr. Himmelfartsdag Søndagsruter
Mandag 16. mai 2. pinsedag Søndagsruter
Tirsdag 17. mai Grunnlovsdag Søndagruter "

 

I Sande og Svelvik kjøres det lørdagsruter 17. mai på linje 91, 92
og 96. 

Tønsberg: Ekstraavganger 17. mai i Tønsberg 2016
Sandefjord: Ekstraavganger 17. mai Sandefjord 2016.


Solid passasjervekst 1. kvartal 2016

Solid passasjervekst 1. kvartal 2016
  • 19. april 2016

Antall passasjerer på bussene i Vestfold økte med 3,8% i 1. kvartal 2016 sammenlignet med samme periode i 2015. Over 100.000 flere passasjerer ble registrert på bussene i denne perioden. Totalt sett var det over 2,7 millioner registrerte reiser på Vestfoldbussene i årets tre første måneder.

Den mest positive utviklingen finner vi i kommunene Horten, Larvik og Tønsberg. Samlet sett står disse tre kommunene for over 80% av veksten så langt i 2016. Det er også en positiv utvikling i kommunene Sandefjord, Nøtterøy, Tjøme og Andebu. 

Antall solgte mobilbilletter har økte med over 200% i 1. kvartal 2016 sammenlignet med samme periode i 2015. Også omsetningen i nettbutikken har vært svært positiv. Så langt i 2016 er det registrert en vekst på nærmere 40% i nettbutikken. Det er et viktig mål for VKT å øke omsetningen utenfor buss for å redusere påstigningstiden og bedre punktligheten.  
 

Region 1. kvartal 2016 1. kvartal 2015 Endring
Vestfold syd                   650 223                    627 107 3,7 %
Tønsberg-regionen                1 302 098                 1 265 837 2,9 %
Vestfold nord                   620 077                    583 697 6,2 %
Indre Vestfold                   149 130                    144 847 3,0 %
Sum Vestfold                2 721 528                 2 621 488 3,8 %


  


Siste 5 nyheter

Nyhetsarkiv