160 000 flere kollektivreiser i Vestfold

  • 18. juli 2006
I løpet av 1. halvår har over 160 000 flere kollektivreiser blitt foretatt i Vestfold. Det betyr en vekst på 4% sammenlignet med 1. halvår 2005....

Siste 5 nyheter

Nyhetsarkiv