Ordinære ruter i Vestfold fra 20. august

Ordinære ruter i Vestfold fra 20. august
  • 15. august 2012
Fra mandag 20. august kjøres det ordinære høstruter med skolekjøring i Vestfold. Fra samme dag gjennomføres det enkelte rutejusteringer. Se...

Rutejustering i Grenland fra 13. august

Rutejustering i Grenland fra 13. august
  • 3. august 2012
Fra 13. august gjennomføres det en rutejustering i Grenland. Målsettingen med endringene er å bedre regulatiteten, styrke tilbudet i områdene med...

Siste 5 nyheter

Nyhetsarkiv