Unibuss: Bussen for alle

  • 11. september 2008
Unibuss har fått navnet sitt fra ”Universell utforming” som bygger på konseptet at bussen og holdeplassene er tilrettelagt for alle brukergrupper;...

Gratis buss i en måned

  • 11. september 2008
I perioden 15. September til 12. Oktober har vi har en kampanje rettet mot TT-brukere (Transporttjenesten for funksjonshemmede) i Drammen og andre...

Siste 5 nyheter

Nyhetsarkiv