Lanserer Vestfoldkort for voksne

  • 18. desember 2008
1. januar lanserte VKT flere nye produkter som skal gjøre det enklere, billigere og mer fleksibelt å bruke buss i Vestfold. Med Vestfoldkortet kan...

Utvidet nattbusstilbud i Buskerud

  • 24. november 2008
Fra førstkommende lørdag styrkes nattbusstilbudet i Buskerud med en rekke nye avganger. Vestviken Kollektivtrafikk (VKT) tok for en tid siden et...

Takstøkning og rabatt på Metrobussene i Grenland

  • 2. november 2008
Fra 1. november øker taksten på enkeltbilletter på Metrobussene i Grenland med 4 kroner. Men samtidig innføres rabattordninger, slik at prisen i...

Statsbudsjettet 2009

  • 7. oktober 2008
Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 12,1 milliarder kroner til tiltak for kollektivtrafikken. I tillegg er det lagt opp til at 2,24...

Statsbudsjettet 2009

  • 7. oktober 2008
Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 12,1 milliarder kroner til tiltak for kollektivtrafikken. I tillegg er det lagt opp til at 2,24...

Unibuss: Bussen for alle

  • 11. september 2008
Unibuss har fått navnet sitt fra ”Universell utforming” som bygger på konseptet at bussen og holdeplassene er tilrettelagt for alle brukergrupper;...

Gratis buss i en måned

  • 11. september 2008
I perioden 15. September til 12. Oktober har vi har en kampanje rettet mot TT-brukere (Transporttjenesten for funksjonshemmede) i Drammen og andre...

Sponser Slottsfjellfestivalen

  • 17. juli 2008
Sommer og festivaltid betyr at mange forflytter seg samtidig, og da er det naturlig å fokusere på at buss kan være et smart alternativ. For mange...

Ny rapport om sikkerhetstiltak for skolebarn i buss

  • 10. juni 2008
SINTEF Teknologi og samfunn har overlevert en ny rapport til Samferdselsdepartementet om sikkerhet i forbindelse med skolebarntransport i buss....

Anbud spesialskyss 2008

  • 6. juni 2008
Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT) inviterer til åpen anbudskonkurranse om tildeling av rammeavtaler, for transport av skoleelever hvor det ikke...

123

Siste 5 nyheter

Nyhetsarkiv