Nærmere 150.000 flere kollektivreiser i Vestfold

  • 13. juni 2006
Stadig flere velger å reise kollektivt i Vestfold. I løpet av årets 5 første måneder er det gjennomført nærmere 150.000 flere kollektivreiser med...

Lengre åpningstider på 177

  • 8. mai 2006
177-tjenesten i Buskerud, Vestfold og Telemark er samordnet med felles åpningstider for hele regionen. For kundene i Vestfold betyr dette lengre...

Flere tar bussen i Buskerud

  • 28. mars 2006
- Flere og flere benytter seg av vårt lokale busstilbud i Buskerud, forteller driftssjef i Nettbuss Drammen AS Ole Engebret Haugen.

Bussbrukerne i nordre Vestfold er mest fornøyde

  • 15. mars 2006
Kundetilfredsheten blant bussbrukere i Vestfold er på 67 poeng på en skala fra 0 til 100 i en undersøkelse som Norfakta har gjennomført i Vestfold...

TIMEksrpressen linje 10 en suksess

  • 30. desember 2005
TIMEkspressens nye rute mellom Vikersund og Oslo tegner allerede nå til å bli en suksess. Linje 10 har fått en respons som langt overskrider...

Velkommen til Vestviken Kollektivtrafikk

  • 29. desember 2005
Vestviken Kollektivtrafikk skal samordne kollektivtrafikken og skoleskyssen i Buskerud, Telemark og Vestfold. Målet er et bedre tilbud, flere og...

Kundekort på Telemarkekspressen

  • 29. desember 2005
Fra 1. januar innføres det et nytt kundekort på Haukeli- og Telemarksekspressen. Kortet får navnet "Haukelikortet" og kan benyttes både på...

Vil redde kollektivsatsningen

  • 7. oktober 2005
Vestfold Kollektivtrafikk AS vil reservere sentrumsgater for bussene og gi bussene prioritet ved dagens flaskehalser i trafikken.

Trygt hjem for en 50- lapp

  • 14. april 2005
Regionrådet for Buskerud, Telemark og Vestfold har vedtatt å sette i gang prosjektet ”Trygt hjem for en 50-lapp” som et prøveprosjekt for ungdom i...

Første28293031323334353637

Siste 5 nyheter

Nyhetsarkiv