Ruteendringer fra 29. februar

Ruteendringer fra 29. februar
  • 17. februar 2016

Fra 29. februar gjennomføres det enkelte endringer på linjene 01, 02, 208, 214 og 215. Det er også endringer på en skolerute fra Larvik (nr 1281) som skoleelevene får info om via skolen.


Ny oppdatert Reisegaranti fra 1. februar

Ny oppdatert Reisegaranti fra 1. februar
  • 1. februar 2016

 

Reisegarantien til Vestfold kollektivtrafikk følger den nasjonale reisegarantiordningen, som er utviklet i samarbeid mellom Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport har siden 2009 hatt en reisegarantiordning som har gjort det enklere for kundene å klage ved mangler i kollektivtilbudet. VKT følger den reviderte reisegarantien med virkning fra 1. februar 2016. I den reviderte reisegarantien er blant annet satsene for refusjon endret.

Reisegarantien forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du som kunde skal komme fram til rett tid. Dersom det allikevel skulle oppstå forsinkelser eller annen svikt i kollektivtilbudet, vil vi gjøre det vi kan for å gi deg god informasjon og om mulig sette opp alternativ transport. Vi vil alltid gjøre vårt ytterste for å lære av våre feil og unngå at de skjer igjen.

Les mer om vår reisegaranti her


Enklere for våre reisende i nordre Vestfold

Enklere for våre reisende i nordre Vestfold
  • 28. januar 2016
  Fra 1. februar utvider vi vårt samarbeid med Brakar slik at det blir litt enklere for våre reisende på våre fylkeskryssende linjer mellom...

230.000 flere busspassasjerer i 2015

230.000 flere busspassasjerer i 2015
  • 13. januar 2016

Antall kollektivreiser med buss økte med over 230.000 reiser i 2015 sammenlignet med året før. Det var en vekst på 2,4%. Den største veksten var i kommunene Tønsberg, Horten, Larvik og Svelvik. Totalt ble det gjennomført nærmere 9,8 millioner kollektivreiser med buss i Vestfold i 2015.


Takster 2016

Takster 2016
  • 16. desember 2015
Vestfoldkort Takstene på periodebilletter holdes uendret i 2016 med unntak av periodekort lokal (en sone) som øker til kr. 700,- fra 1. januar...

Anskaffelse av system for behandling av skoleskysselever i Vestfold

  • 16. desember 2015
  Vestfold Kollektivtrafikk AS (VKT) innbyr til åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av system for behandling av skoleskysselever i Vestfold....

VKT Reise app oppdatert

VKT Reise app oppdatert
  • 15. desember 2015

Har du appen VKT Reise? Da anbefaler vi at du oppdaterer den for å få de nye funksjonene som gjør appen enda bedre


Økt lesbarhet i vår reiseplanlegger

Økt lesbarhet i vår reiseplanlegger
  • 10. desember 2015
  Vi har oppgradert vår reiseplanlegger på vkt.no og endringene er som følger:  Større fontstørrelser som har gitt bedre lesbarhet på...

Ny nettside for kollektivtrafikken i Telemark

Ny nettside for kollektivtrafikken i Telemark
  • 27. november 2015
Telemark fylkeskommune er eier av farte.no Farte.no er den nye informasjonskanalen for kollektivtilbudet i Telemark. Den er laget fordi Telemark...

Er du mellom 20 og 29 år?

Er du mellom 20 og 29 år?
  • 13. november 2015

Er du mellom 20 og 29 år?  


12345678910Siste

Siste 5 nyheter

Nyhetsarkiv