Ta turen til Østre Bolæren

Ta turen til Østre Bolæren
  • 10. mai 2016

Et sikkert vårtegn er at folk har lyst til å komme seg på sjøen og besøke vår vakre skjærgård. Nå kan du ta turen til Østre Bolæren med "M/S...


Utvidet sommertilbud til Verdens Ende

Utvidet sommertilbud til Verdens Ende
  • 28. april 2016

Sommertilbudet til Verdens Ende styrkes i perioden fra mandag 20. juni til og med søndag 14. august  På søndager utvides tilbudet til Verdens Ende fra 0 til 8 avganger. Første avgang går fra Tønsberg kl. 11:05, siste avgang kl. 22:05. På lørdager økes tilbudet fra 10 til 11 avganger. I tillegg utvides søndagstilbudet mellom Tønsberg og Hvasser med nye avganger kl. 11:05 og kl. 13:05. De nye avgangene vil bidra til et betydelig bedre kollektivtilbud til nasjonalparken på Verdens Ende.

Fra 1. juli utvides tilbudet på rute 02 fra Tønsberg til Borgheim og Hvasser med en ny avgang lørdag (natt til søndag) kl. 01:05.Siste avgang i dag går kl. 00:05 fra Tønsberg.

 

Les også:
(+) TB - Nå kan du snart ta søndagsturen til Verdens Ende i buss    

 


Ruteopplegg helligdager i mai

Ruteopplegg helligdager i mai
  • 27. april 2016

I mai er det flere helligdager hvor vi kjører eget ruteopplegg. På 17. mai kjøres det søndagsruter i Vestfold med unntak av ruter mellom Sande/Svelvik og Drammen hvor det kjøres lørdagsruter. Det kjøres ekstraavganger 17. mai i Tønsberg og Sandefjord. Se oversikt under.

Dato Helligdag Ruteopplegg
Torsdag 5. mai Kr. Himmelfartsdag Søndagsruter
Mandag 16. mai 2. pinsedag Søndagsruter
Tirsdag 17. mai Grunnlovsdag Søndagruter "

 

I Sande og Svelvik kjøres det lørdagsruter 17. mai på linje 91, 92
og 96. 

Tønsberg: Ekstraavganger 17. mai i Tønsberg 2016
Sandefjord: Ekstraavganger 17. mai Sandefjord 2016.


Solid passasjervekst 1. kvartal 2016

Solid passasjervekst 1. kvartal 2016
  • 19. april 2016

Antall passasjerer på bussene i Vestfold økte med 3,8% i 1. kvartal 2016 sammenlignet med samme periode i 2015. Over 100.000 flere passasjerer ble registrert på bussene i denne perioden. Totalt sett var det over 2,7 millioner registrerte reiser på Vestfoldbussene i årets tre første måneder.

Den mest positive utviklingen finner vi i kommunene Horten, Larvik og Tønsberg. Samlet sett står disse tre kommunene for over 80% av veksten så langt i 2016. Det er også en positiv utvikling i kommunene Sandefjord, Nøtterøy, Tjøme og Andebu. 

Antall solgte mobilbilletter har økte med over 200% i 1. kvartal 2016 sammenlignet med samme periode i 2015. Også omsetningen i nettbutikken har vært svært positiv. Så langt i 2016 er det registrert en vekst på nærmere 40% i nettbutikken. Det er et viktig mål for VKT å øke omsetningen utenfor buss for å redusere påstigningstiden og bedre punktligheten.  
 

Region 1. kvartal 2016 1. kvartal 2015 Endring
Vestfold syd                   650 223                    627 107 3,7 %
Tønsberg-regionen                1 302 098                 1 265 837 2,9 %
Vestfold nord                   620 077                    583 697 6,2 %
Indre Vestfold                   149 130                    144 847 3,0 %
Sum Vestfold                2 721 528                 2 621 488 3,8 %


  


Chat med en kundekonsulent

Chat med en kundekonsulent
  • 30. mars 2016

Nå kan du chatte live med en kundekonsulent. Klikk på det grønne symbolet nederst i høyre hjørne på siden for å starte en samtale. Chatten er betjent fra kl. 07:00 til 20:00 på hverdager. Lørdager er chatten åpen fra kl. 09:00 til 18:00.Dersom du benytter chatten utenom åpningstid vil din forespørsel bli lagret og besvart så fort våre kundekonsulenter er på jobb.


Bussjåførenes dag 18. mars

Bussjåførenes dag 18. mars
  • 18. mars 2016
18. mars er bussjåførenes dag. Busssjåførenes dag, eller Transit Driver Appreciation Day som den kalles internasjonalt, startet i 2009 i...

Ruteendringer fra 29. februar

Ruteendringer fra 29. februar
  • 17. februar 2016

Fra 29. februar gjennomføres det enkelte endringer på linjene 01, 02, 208, 214 og 215. Det er også endringer på en skolerute fra Larvik (nr 1281) som skoleelevene får info om via skolen.


Ny oppdatert Reisegaranti fra 1. februar

Ny oppdatert Reisegaranti fra 1. februar
  • 1. februar 2016

 

Reisegarantien til Vestfold kollektivtrafikk følger den nasjonale reisegarantiordningen, som er utviklet i samarbeid mellom Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport har siden 2009 hatt en reisegarantiordning som har gjort det enklere for kundene å klage ved mangler i kollektivtilbudet. VKT følger den reviderte reisegarantien med virkning fra 1. februar 2016. I den reviderte reisegarantien er blant annet satsene for refusjon endret.

Reisegarantien forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du som kunde skal komme fram til rett tid. Dersom det allikevel skulle oppstå forsinkelser eller annen svikt i kollektivtilbudet, vil vi gjøre det vi kan for å gi deg god informasjon og om mulig sette opp alternativ transport. Vi vil alltid gjøre vårt ytterste for å lære av våre feil og unngå at de skjer igjen.

Les mer om vår reisegaranti her


Enklere for våre reisende i nordre Vestfold

Enklere for våre reisende i nordre Vestfold
  • 28. januar 2016
  Fra 1. februar utvider vi vårt samarbeid med Brakar slik at det blir litt enklere for våre reisende på våre fylkeskryssende linjer mellom...

230.000 flere busspassasjerer i 2015

230.000 flere busspassasjerer i 2015
  • 13. januar 2016

Antall kollektivreiser med buss økte med over 230.000 reiser i 2015 sammenlignet med året før. Det var en vekst på 2,4%. Den største veksten var i kommunene Tønsberg, Horten, Larvik og Svelvik. Totalt ble det gjennomført nærmere 9,8 millioner kollektivreiser med buss i Vestfold i 2015.


12345678910Siste

Siste 5 nyheter

Nyhetsarkiv