Anbud Rammeavtale

Åpen anbudskonkurranse rammeavtaler for transporttjenester med taxi og minibuss

Konkurransen er åpen for alle transportører som oppfyller krav, f.eks: taxisentraler, drosjeløyvehavere, bostedsløyvehavere og turvognløyvehavere.
Publisert: torsdag 07. april 2022 - 06.00

Vestfold og Telemark fylkeskommune inviterer til åpen anbudskonkurranse om inngåelse av rammeavtaler for transporttjenester med taxi og minibuss. Oppdraget gjelder transport av skoleelever til/fra grunnskoler og videregående skoler.
Tjenesten kan bli utvidet til å omfatte VKT-bestilling.

Anbudskonkurransen er inndelt i 6 kontraktsområder i Vestfold og er åpen for alle transportører som oppfyller fastsatte krav i konkurransegrunnlaget, f.eks: taxisentraler, drosjeløyvehavere, bostedsløyvehavere og turvognløyvehavere.

Åpen anbudskonkurranse Skoleskyss med taxi/minibuss Vestfold 2022 Rammeavtale er tilgjengelig på Doffin.

Frist for innsendelse av tilbud er satt til 24. mai.