Oppdatering

Nedetid på våre systemer 20. og 21. januar

Pga. oppdatering av baksystemer vil det bli driftsforstyrrelser og nedetid på enkelte av våre tjenester.
Publisert: torsdag 20. januar 2022 - 14.04

Følgende tjenester blir berørt:

Sanntid vil ikke være tilgjengelig i reiseplanlegger på vkt.no, farte.no eller i appen VKT Reise. Tider som vises i disse løsningene vil være planlagt rutetid.

Skjermer på kollektivknutepunkter vil kun vise planlagt rutetid, ikke sanntid.

Små sanntidsskilt ute på holdeplasser vil ikke vise avganger fra og med kl. 16:00 torsdag.

Busser i kart løsningen som er tilgjengelig i Vestfold vil i perioden ikke vise busser i sanntid.  


Benytter du nettbutikken til å fylle på reisekort? 
Nettbutikken på vkt.no og farte.no vil dessverre ikke være tilgjengelig for innlogging og kjøp i perioden arbeidet pågår.

Vi beklager ulempene dette medfører.