Billetter og reisekort

For oversikt over billetter og reisekort velg først fylke fra menyen til venstre på siden. Velg så mellom enkeltbilleter, periodekort og verdikort. Under hvert fylke ligger også takstregulativet, samt en oversikt over utsalgssteder. 
 
Takstsystemene er i dag forskjellige, men det jobbes med en harmonisering av produkter og priser. Vi har som mål å tilby et felles sonesystem med harmoniserte produkter i alle fylkene. Vi jobber også med å legge forholdene til rette for et billettsamarbeid med de øvrige fylkene på Østlandet slik at det skal bli enklere for deg som passasjer å reise kollektivt.