Vestfoldkortet - fri bruk, fast pris

Vestfoldkortet er vår fellesbetegnelse på våre periodekort. Med Vestfoldkortet kan du reise ubegrenset i hele Vestfold for en fast pris pr måned. Du slipper å tenke på soner og overganger.

Vestfoldkortet kan kjøpes av alle og har en alderstilpasset pris. Vestfoldkortet (perioden) aktiveres ved førstegangs bruk av ditt reisekort slik at du ikke behøver å bestemme deg for startdato når du fyller opp reisekortet. Reisekortet kjøpes første gang på våre salgskontor eller på bussen og du kan senere fylle opp kortet i vår nettbutikk, på bussen eller ved salgskontorene. Det tas et gebyr på 50 kroner ved førstegangs utstedelse av vårt reisekort.

Bor du langt unna våre salgskontor kan du bestille reisekort her


Vestfoldkort Barn
Ihendehaverkort. Gyldig for barn mellom 4 og 15 år. Kan benyttes ubegrenset i hele Vestfold for en fast pris. Ikke gyldig på natt- og ekspressbusser.

Vestfoldkort Ungdom
Ihendehaverkort. Gyldig for ungdom mellom 16 og 19 år. Kan benyttes ubegrenset i hele Vestfold for en fast pris. Ikke gyldig på natt- og ekspressbusser.

Vestfoldkort UngVoksen
Ihendehaverkort. Gyldig for unge voksne mellom 20 og 29 år. Kan benyttes ubegrenset i hele Vestfold for en fast pris. Ikke gyldig på natt- og ekspressbusser. Husk å vise legitimasjon uoppfordret.

Vestfoldkort Voksen
Ihendehaverkort. Gyldig for alle kategorier. Kan benyttes ubegrenset i hele Vestfold for en fast pris. Ikke gyldig på natt- og ekspressbusser.

Vestfoldkort GodtVoksen
Ihendehaverkort. Gyldig for godt voksne mellom 60 og 66 år. Kan benyttes ubegrenset i hele Vestfold for en fast pris. Ikke gyldig på natt- og ekspressbusser.

Vestfoldkort Honnør
Gyldig for alle over 67 år eller og kunder som har krav på honnørrabatt. Kan benyttes ubegrenset i hele Vestfold for en fast pris.  Ikke gyldig på natt- og ekspressbusser. Husk å vise legitimasjon uoppfordret.

Er du over 30 år og student? Da kan du fylle på kortet hos et utsalgssted mot å vise gyldig studentbevis. Studentbevis: Beviset må ha bilde samt gyldig stempel, eller du må vise kvittering for betalt semesteravgift (gjelder universitet, høyskole, akademi eller en lignende læreinstitusjon). Skolen må ha varighet på minst tre måneder. Studenter ved utdanningsinstitusjoner i utlandet må vise internasjonalt studentkort (med norsk eller engelsk tekst) for å få studentrabatt. Produktet heter Student30 og koster 410,- for 30 dager. Ikke gyldig på natt- og ekspressbusser.

Priser Vestfoldkort fra 2017:

Produkt 180 dager 30 dager 14 dager 7 dager
Vestfoldkort Barn (4- 15 år) 1.500,- * 300,- 180,- 110,-
Vestfoldkort Ungdom (16 - 19 år) 1.500,- * 300,- 180,- 110,-
Vestfoldkort UngVoksen (20 - 29 år) 2.050,- * 410,- 240,- 140,-
Vestfoldkort Voksen (30 - 59 år) 3.600,- * 720,- 430,- 220,-
Vestfoldkort GodtVoksen (60 - 66 år) 2.750,- * 550,- 330,- 170,-
Vestfoldkort Honnør (67 +) 1.750,- * 350,- 210,- 110,-

* - 180 dagers kort selges kun i vår nettbutikk og på våre salgskontor. Du betaler kun for 150 dager, men kortet er gyldig i 180 dager. Klikk her for å komme til nettbutikken.

 

Togdel Ungdomskort: 

Fra 1. oktober 2016 opphørte billettsamarbeidet for ungdomskort med NSB.