Vestfoldkortet - fri bruk, fast pris

Vestfoldkortet er vår fellesbetegnelse på våre periodekort. Med Vestfoldkortet kan du reise ubegrenset i hele Vestfold for en fast pris pr måned. Du slipper å tenke på soner og overganger.

Vestfoldkortet kan kjøpes av alle og har en alderstilpasset pris. Vestfoldkortet (perioden) aktiveres ved førstegangs bruk av ditt reisekort slik at du ikke behøver å bestemme deg for startdato når du fyller opp reisekortet. Reisekortet kjøpes første gang på våre salgskontor og kan senere fylles opp i vår nettbutikk, på bussen eller ved salgskontorene. Det tas et gebyr på 50 kroner ved førstegangs utstedelse av vårt reisekort.

Bor du langt unna våre salgskontor kan du bestille reisekort her


Vestfoldkort Barn
Gyldig for barn mellom 4 og 15 år. Kan benyttes ubegrenset i hele Vestfold for en fast pris. Gyldighetsperiode 7, 30 eller 180 dager. Ikke gyldig på natt- og ekspressbusser.

Vestfoldkort Ungdom
Gyldig for ungdom mellom 16 og 19 år. Kan benyttes ubegrenset i hele Vestfold for en fast pris. Gyldighetsperiode 7, 30 eller 180 dager. Ikke gyldig på natt- og ekspressbusser.

Vestfoldkort UngVoksen
Gyldig for unge voksne mellom 20 og 29 år. Kan benyttes ubegrenset i hele Vestfold for en fast pris.  Gyldighetsperiode 7, 30, eller 180 dager. Ikke gyldig på natt- og ekspressbusser.

Vestfoldkort Voksen
Gyldig for voksne mellom 30 og 59 år. Kan benyttes ubegrenset i hele Vestfold for en fast pris. Gyldighetsperiode 7, 14, 30 eller 180 dager. Ikke gyldig på natt- og ekspressbusser. For kunder som kun reiser innenfor en takstsone kan vi tilby et lokalkort.

Vestfoldkort GodtVoksen
Gyldig for godt voksne mellom 60 og 66 år. Kan benyttes ubegrenset i hele Vestfold for en fast pris. Gyldighetsperiode 30 eller 180 dager. Ikke gyldig på natt- og ekspressbusser.

Vestfoldkort Honnør
Gyldig for alle over 67 år eller og kunder som har krav på honnørrabatt. Kan benyttes ubegrenset i hele Vestfold for en fast pris.  Gyldighetsperiode 30 eller 180 dager. Ikke gyldig på natt- og ekspressbusser. Husk å vise legitimasjon uoppfordret.

Er du over 30 år og student? Da kan du fylle på kortet hos et utsalgssted mot å vise gyldig studentbevis. Studentbevis: Beviset må ha bilde samt gyldig stempel, eller du må vise kvittering for betalt semesteravgift (gjelder universitet, høyskole, akademi eller en lignende læreinstitusjon). Skolen må ha varighet på minst tre måneder. Studenter ved utdanningsinstitusjoner i utlandet må vise internasjonalt studentkort (med norsk eller engelsk tekst) for å få studentrabatt. Produktet heter Student30 og koster 400,- for 30 dager. Ikke gyldig på natt- og ekspressbusser.

Priser Vestfoldkort fra 2017:

Produkt 180 dager 30 dager 14 dager 7 dager
Vestfoldkort Barn (4- 15 år) 1.500,- * 300,- 180,- 110,-
Vestfoldkort Ungdom (16 - 19 år) 1.500,- * 300,- 180,- 110,-
Vestfoldkort UngVoksen (20 - 29 år) 2.050,- * 410,- 240,- 140,-
Vestfoldkort Voksen (30 - 59 år) 3.600,- * 720,- 430,- 220,-
Vestfoldkort GodtVoksen (60 - 66 år) 2.750,- * 550,- 330,- 170,-
Vestfoldkort Honnør (67 +) 1.750,- * 350,- 210,- 110,-

* - 180 dagers kort selges kun i vår nettbutikk og på våre salgskontor. Du betaler kun for 150 dager, men kortet er gyldig i 180 dager. Klikk her for å komme til nettbutikken.

 

Togdel Ungdomskort: 

Fra 1. oktober 2016 opphører billettsamarbeidet for ungdomskort med NSB. Dette samarbeidet ga ungdommer I Vestfold med periodekortet Vestfoldkort Ungdom rett til å kjøpe en utvidelse som kunne benyttes på NSB sine avganger mellom Kjose og Sande.