Tips til hvordan bruke nettbutikken

Tips til hvordan bruke nettbutikken

I perioden med Covid vil periodebilletten automatisk bli aktivert dagen etter kjøp.

Du må ha et reisekort før du bruker nettbutikken vår. Det kan du kjøpe på vårt kundesenter på Tønsberg rb.st eller på våre salgskontor. (Narvesen Sande torg, Narvesen Lilletovert Horten, Narvesen Sandefjord st, Narvesen Støtviggården Larvik)

Tips til hvordan bruke nettbutikken finner du her: