Kollektivbarometeret

Kollektivbarometeret er en nasjonal undersøkelse som måler befolkningens fornøydhet med kollektivtrafikken. Undersøkelsen gjennomføres 3 ganger årlig og ble første gang gjennomført i 2016. Kollektivbarometeret er basert på BEST-undersøkelsen, som er et samarbeid mellom kollektivselskapene i Stockholm, Helsinki, København, Geneve og Oslo.
Undersøkelsen måler fornøydheten på 10 ulike parameter, som igjen i ulik grad er delt opp i flere underspørsmål. Barometeret er en WEB-basert undersøkelse, med totalt 16.825 respondenter fordelt utover landets fylker. 
 
De 10 ulie områdene i undersøkelsen er:
- Kollektivtilbudet
- Punktlighet
- Informasjon
- Personalets opptreden
- Trygghet og sikkerhet
- Komfort
- Kollektivtrafikkens rolle i samfunnet
- Valuta for pengene
- Lojalitet
- Befolkningstilfredshet
 
Befolkningstilfredshet 2018
Befolkningstilfredsheten viser hvor fornøyd fylkets innbyggere er med kollektivtilbudet totalt sett. Vestfold hadde en befolkningstilfredshet på 54% i 2018. Det plasserer oss på en  2. plass i Norge, kun slått av  Oslo/Akershus. Befolkningstilfredsheten i Vestfold har økt hvert år siden første undersøkelse ble gjennomført i 2016.
 
Kollektivtilbudet 2018
Kollektivtilbudet viser fornøydheten på 8 ulike underspørsmål knyttet til reiser til/fra jobb og skole, reiser i og utenfor sentrale områder, avstand til holdeplass, reisetid og antall avganger. I Vestfold svarer 57% at de er fornøyde på dette området. Det plasserer oss på en delt 2. plass sammen med Hordaland, kun slått av Oslo/Akershus.
 
 
Punktlighet 2018
På punktlighet oppnår vi en fornøydhet på 62%. Her ligger vi et stykke ned på listen over de beste fylkene. Det er imidlertid grunn til å tro at endringene som ble gjennomført i oktober og desember 2018 vil bidra til et forbedret resultat i 2019.  
 
Informasjon 2018
Informasjon vises fornøydheten på tilgang til ruteinformasjon, informasjon på stoppesteder og terminaler og informasjon ved avvik. Vestfold oppnår en fornøydhet på 53% som plasserer oss på en 3. plass blant fylkene i Norge.
 
Personalets opptreden 2018
Her måles fornøydheten på vår evne til å gi korrekte svar på spørsmål og at vi opptrer høflig og korrekt. Vi oppnår en fornøydhet på 73% på dette delområdet. Det plasseres oss på snittet av fylkene i undersøkelsen.
 
Trygghet og sikkerhet 2018
Vi oppnår en fornøydhet på 73% på trygghet og sikkerhet. Underspørsmålene på dette området er knyttet til sikkerhet på holdeplasser, ombord på transportmiddelet og at respondentene ikke er redd for trafikkulykker når de reiser kollektivt. Resultatet plasserer oss midt på tabellen over fylkene i Norge.

Les mer: 
Kollektivtrafikkforeningen Kollektivbarometeret 2018
Kollektivbarometeret 2018  
Fant du det du lette etter?