Krav om refusjon av utgifter til taxi eller bruk av egen bil

 

Reisegarantien forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du kommer fram til rett tid.

Om alternativ transport ikke kan tilbys, vil vi refundere dine dokumenterte utlegg til drosje og/eller egen bil eller annen alternativ transport – dersom du blir mer enn:

· 20 minutter forsinket på reiser under 1 time med inntil 550 kr

· 40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer med inntil 825 kr.

For at du skal gjøre ditt krav gjeldende må du levere reisegarantiskjema eller en skriftlig henvendelse senest 1mnd etter hendelsen. Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig og senest 1 mnd. fra vi har mottatt den. 

Klikk her for skjema i pdf- format

Reisegarantiskjema:    

 


1 Personalia

2 Info om den planlagte bussreisen

3 Hvordan utførte du reisen?Send inn