Salgsbetingelser

Produktinformasjon og pris

Produktinformasjon
Produktene som selges i denne nettbutikken er elektroniske reisebevis. De elektroniske reisebevisene er knyttet til et kontaktløst Reisekort, og vil bli aktivert når Reisekortet kommer i kontakt med en kortleser som har blitt oppdatert med informasjon om ditt kjøp. Det er nødvendig å være i besittelse av et Reisekort for å kunne benytte nettbutikken.

Reisebevisene som kan kjøpes er av typen periode med gyldighet i Vestfold.

I tillegg er det mulig å foreta påfylling av verdidelen i Reisekortet med beløp mellom 100 – 1.000 kr pr transaksjon. Verdidelen kan senere benyttes til å kjøpe enkeltbilletter.

Priser
Alle priser er i norske kroner og vises både inklusive og eksklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen.

Prisene er i henhold til gjeldende takstregulativ.  

Salgs- og leveringsbetingelser

Ekspedering av ordre
Alle ordrer behandles automatisk av billettsystemet. Etter utført kjøp vil din ordre bli lagt klar for distribusjon til billettmaskinene.

Leveranse

Det tar inntil 3 timer etter kjøp før billetten er klar for nedlasting til ditt reisekort.Ordren blir lagt inn i Reisekortet, når kortet er i kontakt med en billettmaskin. Ordren anses som levert når den er lagt inn i Reisekortet. Dersom ordren ikke er hentet og lagt inn i Reisekortet innen 6 måneder etter at kjøpet er fullført, vil ordren bli slettet.

Betaling
Betaling skjer i nettbutikken.
Ved handel blir betalingen behandlet av PayEx, som tilbyr en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.
Det vil ikke bli lagret opplysninger om betalingskortet i nettbutikken.

Angrerett
For periodeprodukter vil kunden ha angrerett i 14 dager fra levering, dvs når produktet er lagt i Reisekortet. Angreretten faller bort når produktet er tatt i bruk. Hvis det ikke er andre produkter på Reisekortet, vil dette skje samtidig med at produktet legges i kortet.

Ved påfylling av verdidelen i Reisekortet vil kunden ikke ha angrerett.

Hvis du vil påberope deg angrerett, må du gi melding om dette til VKT innen fristen. For å refundere kjøp må kjøper møte opp ved ett av VKTs kundesenter medbringende Reisekortet.

Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved produktet, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi skriftlig melding(e-post eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. Du vil motta informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

Forbehold
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/tjenestene på siden.

Det kan forekomme at enkelte billettmaskiner ikke er oppdatert med siste produktkjøp.

Forhold som VKT ikke kan påvirke, eksempelvis 3. parts feil ved overføring av data eller transaksjoner kan påvirke leveransen av ordren. Ved kjente feilsituasjoner vil dette bli informert om via www.vkt.no.

Kontaktinformasjon

Ved e-post: firmapost@vkt.no
Postadresse: VKT AS, Pb 8 - sentrum, 3101 Tønsberg
Kundesenter: Farmandstredet, Tønsberg Rutebilstasjon.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!