Se flere bilder under artikkelen

Det er Next Signal som står bak dette prosjektet i samarbeid med Empatix, Labwerk, SINTEF, Norges Blindeforbund, Norges Døveforbund, BaneNor og VKT.  Prosjektet heter TravelCompanion - Connections. Prosjektet er finansiert av Deltasenteret (bufdir) og Innovasjon Norge og har som overordnet målsetting å utvikle et system som gjør kollektivreiser enklere for syns- og hørselshemmede spesielt; men systemet skal gi relevant informasjon og være til nytte for alle reisende. Brukergrensesnittet for systemet vil være den reisendes egen smarttelefon. I prosjektet benyttes en kombinasjon av GPS og beacons. Beacons er nå utplassert på Holmestrand stasjon, samt utvalgte bussholdeplasser og busser i Vestfold. 

I dag er bussreiser den kollektivtransportmetoden som er mest utfordrende for synshemmede å foreta på egenhånd. Prosjektet fokuserer både på rutebilstasjoner, på bussholdeplasser og ombord på bussen. Utfordringene på rutebilstasjonene er både å finne frem til riktig perrong og deretter finne riktig buss. Samt få oppdatert rutetid i sanntid, inkludert uforutsette hendelser og større forsinkelser. Ved å utplassere beacons på rutebilstasjonene vil de reisende kunne velge bussrute og avgang, og deretter bli ledet til riktig plattform og til riktig buss. Et kart over stasjonsområdet vil til enhver tid vise hvor den reisende befinner seg. TravelCompanion - Connections ønsker å kombinere sanntidsruteinformasjon, reiseplanlegging, innendørs- og utendørs navigasjon.

TravelCompanion - Connections kombinerer bruk av GPS, sanntidsdatainnhenting, utplassering av beacons på holdeplasser og beacons på busser for å kunne gi reiseinformasjonen direkte til den reisende på hans egen smarttelefon; også ved eventuelle bytter av buss underveis.  Sanntidsdatainformasjon vil bli oppdatert kontinuerlig under hele reisen.

TravelCompanion - Connections vil gi informasjon til enhver tid hvor man befinner seg langs bussruten, og hvilken holdeplass som er den neste på ruten. Informasjonen gis kontinuerlig til den reisende på egen smarttelefon. Informasjonen vil bli gitt både som tekstbeskjed og syntetisert tale ved bruk av VoiceOver, samt en kartfunksjon som viser hvor den reisende befinner seg.

Dette er et svært spennende prosjekt og en teknologi vi vil følge med på videre slik at det skal bli enklere for alle å reise kollektivt. 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon. 

 

Foto: Stian Giltvedt