Linje 116 splittes i to varianter for å slippe «ringen» på Skallevold. Det betyr at mange slipper omveien rundt Skallevold til eller fra byen. Det vil også bli et betydelig styrket tilbud langs fellestrekningen Kaldnes – Tønsberg – Tolvsrød – Gårdbokrysset.  Det blir også flere avganger både på hverdager og i helgene.  Linje 116 fikk i oktober ny trase forbi Sykehuset i Tønsberg og vil fortsatt betjene Tønsberg sykehuset. 

Linje 116A vil betjene strekningen Borgheim – Kaldnes – Tolvsrød - Tønsberg – Rønningveien – Skallevold. Linje 116B vil betjene strekningen Kaldnes – Tønsberg – Tolvsrød – Ringshaugveien – Skallevold. Begge variantene kjøres hvert 20. minutt på hverdager.


Styrket tilbud mellom Kaldnes og Gårdbokrysset og til Skallevold


fellesstrekningen Kaldnes – Tønsberg – Tolvsrød – Gårdbøkrysset og til Skallevold vil tilbudet bli styrket med buss hvert 10. minutt på hverdager (hvert 15. minutt før 10. desember 2018). På kveldstid vil det gå buss hvert 30. minutt (hver time før 10. desember 2018). Tilbudet på dagtid lørdager styrkes med avganger hvert 15. minutt (30. minutt før 10. oktober 2018), og på kveldstid lørdag vil det gå to avganger i timen (hver time før 10. desember). På søndager økes tilbudet med timesavganger mot annenhver time i dagens tilbud.

De som bor langs Ringshaugveien og Rønningveien kan nå reise korteste vei til byen og slipper å bli kjørt i ring rundt Skallevold. Det betyr kortere reisetid totalt sett. På dagtid vil bussen gå hvert 20. minutt både langs Ringshaugveien og Rønningveien. Kvelds- og helgetilbudet blir som i dag. Også på strekningen Borgheim – Kaldnes vil bussen gå hvert 20. minutt på dagtid hverdager, mens det øvrige tilbudet blir som i dag.

Totalt sett gir dette et vesentlig bedre tilbud på Linje 116. I tillegg håper vi også at disse endringene vil bidra til å bedre punktligheten på ruten siden det har vært store utfordringer med punktligheten på denne linjen.   

Oppdatert rutehefte finner du her


Flere avganger og kortere reisetid mellom Stavern og Larvik


Linje 01 styrkes med avganger hvert 15. minutt i rush mellom Stavern og Larvik, i tillegg flyttes traseen mellom holdeplassene Sollibakken og Bekken ut i Stavernsveien slik at reisetiden mellom Stavern og Larvik reduseres.

Oppdatert rutehefte finner du her


Det ble også gjennomført en rutestyrkning i oktober med styrket rutetilbud på Linje 113 mellom Eik og Torød, styrket rutetilbud på Husøy,  styrket kveldstilbud mellom Revetal og Tønsberg og økt kveldstilbud mellom Horten og Holmestrand. I tillegg ble det gjennomført en betydelig forenkling av takst- og sonesystemet 3. desember. 

 

Linje 116A vil betjene strekningen Borgheim – Kaldnes – Tolvsrød - Tønsberg – Rønningveien – Skallevold: 

Linje 116A

Linje 116B vil betjene strekningen Kaldnes – Tønsberg – Tolvsrød – Ringshaugveien – Skallevold

Linje 116B

Linje 116 endringer i kart