Enkeltbilletter:
Takstene for voksne økes med 1 krone for takst 1 og 2.
For barn og honnør økes takstene med 1 krone for takst 2, mens taksten for reiser i takstsone 1 holdes uendrede.

Nedre aldersgrense for barn økes fra 4 til 6 år. Det betyr at barn reiser gratis frem til fylte 6 år.
Øvre aldersgrense økes fra 15 til fylte 18 år.  

Vestfoldkort / Periodekort:
Periodekort med gyldighet i 30 dager øker med 10 kroner for kategoriene UngVoksen, Voksen, GodtVoksen og Honnør.
Periodekort selges med varighet på 7, 30 og 180 dager.

Kategoriene Barn og Ungdom fjernes og erstattes med ny kategori Ung som gjelder fra 6 til fylte 20 år.

Billigere for barn og ungdom

Kategoriene Barn og Ungdom fjernes og erstattes med ny kategori Ung med gyldighet fra 6 til fylte 20 år.
Nedre aldersgrense økes fra 4 til fylte 6 år. Det betyr at barn reiser gratis frem til fylte 6 år.
Prisen på kort med 30 dagers gyldighet reduseres fra 310 til 270 kroner.  

Verdikort/mobilbillett:
Takstene på Verdikort og Mobilbilletten gir en rabatt5 kroner for voksne i begge takstsprang og 3 kroner for barn og honnør.

Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar 2019.

Enkeltbilletter kjøpt om bord på buss: 

Antall soner VOKSEN (18+) BARN (6-17 år)  Honnør
1 38,- 19,- 19,-
2 45,- 23,- 23,-
24-timers billett 80,- 80,- 80,-

 

VKT Mobilbillett/ Verdikort: 

Antall soner VOKSEN (18+) BARN (6-17 år)  Honnør
1 33,- 16,- 16,-
2 40,- 20,- 20,-
24-timers billett 75,- 75,- 75,-

 

Vestfoldkort (Periodekort): 

Kategorier 7 dager 30 dager  180 dager*
Ung (6-19 år)  100,- 270,- 1.350,-
UngVoksen (20-29 år)  150,- 430,- 2.150,-
Voksen (30-59 år)  240,- 740,- 3.700,-
GodtVoksen (60-66 år)  190,- 570,- 2.850,-
Honnør (67+) 130,- 370,- 1.850,-

* 180 dagers kort selges kun i vår nettbutikk og på våre salgskontor. Du betaler kun for 150 dager, men kortet er gyldig 180 dager. 

Du kan betale med kort og kontakter på våre salgskontorer og på bussene.