Har du spørsmål om dine reisealternativer i denne perioden ta gjerne kontakt med oss på Ruteopplysningen 177 eller se våre rutetabeller her