Oppdatering klokken 14:00: 
Linje 172 - holdeplassen Åbolveien Beiteveien blir ikke betjent. Bussen kjører Linglemveien frem til Bottenkrysset og snur.

Oppdatering klokken 12:10: 
Linje 116 Skallevold: betjener nå hele traseen. 

Linje 113 Torød: Vil betjene Strengsdal fra avgangen 12:35 fra Tønsberg rb.st. 
 

Oppdatering klokken 10:40: 
Linje 100 - kjører som normalt. 

 

Oppdatering klokken 09:50:
Linje 116 - fra Skallevold kl 09:26 er innstilt. 
De neste avgangene til/fra Skallevold vil ikke betjene Solligrinda. Bussene vil kjøre Skallvoldveien til Brekke inntil videre

 

Oppdatering klokken 08:50: 
Linje 138 - avgang 09:05 fra Stokke er innstilt pga. svært glatt på Råstad. 

Linje 100 - avgang 08:50 fra Tønsberg rb.st innstilles. 

Oppdatering klokken 08:10: 

Linje 113 Torød: Bakken ned mot Strengsdal betjenes ikke pga svært glatte veier. Holdeplassene Saltbustadveien, Strengsdal og Strengsdal torv betjenes ikke. 

Østbygda: Skolebuss forsinket pga. bil som har kjørt ut. Skolebussen går, men med forsinkelser. Skolen er informert. 

Oppdateringer klokken 07:30: 

Linje 100: Betjener ikke øvre Smidrødvei.

Linje 021: Kjører ikke strekning Helland - Nøklegård. Holdeplassene Helland, Frebergveien, Nøklegård betjenes ikke.

Linje 138: Avgang 06:30 fra Sandefjord står fast på Bogen. 
Retur 06:52 fra Sandskje til Sandefjord blir innstilt.
Skolene har blitt informert.
Innstilt inntil videre. 

Linje 134 fra Sandefjord til Rødbøl kl. 07.30 blir innstilt. Skolene har blitt informert.

Skolebuss til Melsom: Dessverre feil med bakdør på buss. Benytt Linje 130 inntil videre.