Kl. 17:00: 
Linje 96 med avgang kl. 17.00 fra Drammen til Sande er innstilt.

Kl. 16:00: 
Linje 91: Avgang 15:40 fra Sande mot Svelvik og videre til Drammen er innstilt. 

Kl. 15:35: 
Linje 96: 2 semitrailere skaper problemer i Kobbervikdalen og Linje 96 blir derfor forsinket begge retninger.

Kl. 15:00:
Linje 91: En søppelbil har satt seg fast i bunn av Oscars Kiærs vei så derfor er dessverre Linje 91 nå ca 20 min. forsinket. Veien åpner når søppelbilen har flyttet seg. Dessverre vil dette bety forsinkelser for Linje 91. 

Kl. 13:10: 
Linje 93 : Lastebil har satt seg fast i Skafjell derfor vil Linje 93 ikke betjene hele linjen. 
Svelvik: Alle skoleruter kjøres med unntak av ned til Strandveien. Skolene er informert. 
Holmestrand: Linje 45 kjører fremdeles traseen til Linje 42 pga vanskelige forhold. 

Kl. 11:10:
Rute 45 kjører 42 trase på grunn av dårlig brøyting og lastebil som sperrer veien.

Kl. 10:55:
Rute 70 betjener ikke Tunet på grunn av manglende brøyting. Kjører fra Skoppum, ned til hovedeien og tar en runde om Viulsrødfeltet og Skrenten.

Kl. 10:40:
Rute 124 betjener ikke Dalsroa på grunn av manglende brøyting.

Kl. 10:40:
Alt i Larvik går nå tilnærmet som normalt. Det er imidlertid forsinkelser på rute 03.

Kl. 09:40:
Vi prøver å starte rute 45 igjen. Brøytevakt i Holmestrand sier at traseen skal være mulig å kjøre. Bussen betjener ikke holdeplassen Sletten. Det betyr at bussen må snu et annet sted på ruten. Det må påregnes forsinkelser.

Kl. 09:40:
Rute 01 har store problemer i Sollibakken (Fokserød).

Kl. 09:20:
Da er veien ryddet (FV319) og rute 91 starter kjøringen igjen.

Kl. 09:20:
Rute 01 fra Tønsberg kl. 08:00 mot Sandefjord/Larvik står fast på Fokserød.

Kl. 09:15:
På følgende ruter/strekninger er det fortsatt innstillinger:
Linje 45 i Holmestrand er fortsatt innstilt.
Linje 91 er stengt i begge retninger på grunn av at et tre har falt over veien (FV319). Kommunen og Statens vegvesen er kontaktet.
Linje 96 over Klevjerhager er innstillt.
Linje 97 (Skoger - Sjølshagen - Sande) kjøres ikke før i ettermiddag.
Øvrige linjer i nordre Vestfold kjøres, men med store forsinkelser.

Kl. 08:50
Larvik. Skolerute 1353 Farrisbygda til Kvelde skole måtte avbryte tur og snu på grunn av et tre over veien.  Skolen er varlset.

Kl. 08:40:
Rute 214 blir ca 15 minutter forsinket på avgang 08:25 fra Larvik stasjon til Svarstad.

Kl. 08:40:
Sandefjord. Rute 172 kjører fra Kilgata mot Åbol. Rute 01 er mellom 15 og 30 minutter forsinket.
Skolerute 1216 via Vidaråsen kommer ikke frem på grunn av biler i grøfta. Strekningen kan ikke betjenes.

Kl. 08:35:
Mange skolebusser er forsinket i Vestfold. Skolene er varslet. 

Kl. 08:30:
Følgende linjer er innstillt i nordre Vestfold:
1929 Hallingrød – Gjøklep Klokken 07:17
1903 Hengsrød – Røråstoppen Klokken 07:40
44 Mossåsen – Hof Skole Klokken 07:45
1933 Fossan – Rørastoppen klokken 08:20
1934 Holmestrand – Re VGS Klokken 06:45
1935 Fossan – Ramnes 07:50
1937 Holmestrand – Gjøklep u. Skole 07:51
1944 Hvitstein – Gjøklep 07:57

Kl. 08:10:
Avgang på rute 163 kl. 07:25 og 08:30 som går via Nesskogen snur på Helgerød skole på grunn av dårlig brøyting  og kjører til Solløkka og tilbake til byen. 

Kl. 08:00:
Linje 96 over Klevjerhagen er innstilt inntil videre.
Linje 97 over Østbygda er innstilt inntil videre.

Kl. 07:45:
I følge Yr skal snøfallet gi seg kl. 11. Det er ventet noe mindre snø i timene som kommer så vi håper på bedre kjøreforhold etter hvert som veien blir brøytet.

Kl. 07:40:
Tunet på Skoppum blir ikke betjent på grunn av dårlig brøyting. Resten av ruten kjøres men med forsinkelser. Fortsatt innstillinger i Hof og Holmestrand.

Kl. 07:30:
Skoleruter og ordinære ruter i Hof og Holmestrand kommer ikke frem på grunn av dårlig brøyting. Skolene er varslet. Ruter til Kleiverud og Gullhaug kan foreløpig ikke kjøres.

Kl. 07:15:
I Holmestrand er rute 45 foreløpig innstilt på grunn av dårlig brøyting. Det er også store forsinkelser på de øvrige rutene i Holmestrand.  

I Re kjører bussen ikke opp til Bergsåsen på grunn av manglende brøting. Bussen stopper ved veien eller slipper av på Ramnes skole.

Det er store forsinkelser på rute 91 og 96 i Sande og Svelvik. 

Et tre sperrer rv 306 ved Askjer Bru. Tur Vivestad, Bjørndalen, Heimdal, Kjønnerød, Revetal, Re vgs må innstilles.

I Tønsbergdistriktet kjører bussene men med store forsinkelser.